Học bổng diện hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2020 (đợt 2)

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học nước Cộng hòa Bun-ga-ri và Công hàm số 50/15.06.2020 của Đại sứ quán Cộng hòa Bun-ga-ri tại Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2020 (đợt 2) như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1.Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Bun-ga-ri cấp 02 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ, 02 học bổng tiến sĩ, 02 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học và 02 học bổng thực tập ngôn ngữ. Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học đang thực hiện đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập của Bun-ga-ri.

1.2. Thời gian đào tạo
– Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học
– Chương trình thạc sĩ: từ 01 năm đến 02 năm học
– Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
– Chương trình thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học: từ 03 tháng đến 09 tháng
– Chương trình thực tập ngôn ngữ: từ 06 tháng đến 01 năm.

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Bun-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và học bổng theo quy định của phía Bun-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Bun-ga-ri.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển

2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
– Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; không mang thai (đối với nữ);
– Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;
– Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
– Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập).
– Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Bun-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Bun-ga-ri; Đề nghị tham khảo chi tiết về cơ sở đào tạo tại Bun-ga-ri cũng như thời hạn nộp hồ sơ trên các trang http://rvu.mon.bg/HomeEn/IndexEn của Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Bun-ga-ri và https://www.neaa.government.bg/en/accredited-higher-education-institutions/higher-institutions của National Evaluation and Accreditation Agency;
– Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập ngắn hạn;

– Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng;
+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài;
– Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài diện học bổng Hiệp định nhưng không đi học vì lý do cá nhân, trong thời gian 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển theo chương trình học bổng này.

2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ
– Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Bun-ga-ri cần có bằng đại học, thạc sĩ học tại Bun-ga-ri bằng tiếng Bun-ga-ri;
– Ứng viên dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Bun-ga-ri sẽ được bố trí học dự bị tiếng Bun-ga-ri tại Bun-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành, tương ứng với thời gian sau đây:
+ 09 tháng đối với ứng viên đăng ký theo học trình độ đại học và thạc sĩ;
+ 06 tháng đối với ứng viên đăng ký theo học trình độ tiến sĩ.

2.3.  Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Việt

Học bổng dự tuyển Đối tượng và điều kiện cụ thể Hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Việt
Học bổng đại học – Học sinh THPT tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, có điểm trung bình chung của 03 năm học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên;
– Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT và kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 6,5 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);
– Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết năm học 2019-2020 đạt từ 6,5 trở lên.
Xem chi tiết tại Phụ lục 1
Học bổng thạc sĩ – Người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 35 tuổi (tính đến 31/3/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
– Sinh viên mới tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại giỏi trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
Xem chi tiết tại Phụ lục 2
Học bổng tiến sĩ – Người có trình độ thạc sĩ và có điểm trung bình chung học tập bậc thạc sĩ đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 40 tuổi (tính đến 31/3/2020), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển;
– Học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ tại Việt Nam có điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) hoặc đạt kết quả học tập loại giỏi tại nước ngoài trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, không quá 35 tuổi (tính đến 31/3/2020), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
Xem chi tiết tại Phụ lục 3
Học bổng thực tập Người có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 03 năm tính từ ngày 31/3/2020. Xem chi tiết tại Phụ lục 4

             
3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển

3.1.Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Cục Hợp tác quốc tế (https://tuyensinh.vied.vn):

Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 15/7/2020.

3.2. Nộp hồ sơ giấy
Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt và 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Bun-ga-ri hoặc tiếng Anh đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến hết ngày 15/7/2020 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Bun-ga-ri năm 2020.
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vnliên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: tuyensinh@vied.vn).
Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Bun-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Lệ phí dự tuyển
Lệ phí dự tuyển 200.000đ/người nộp trước ngày 15/7/2020 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, ThS, TS, TTS) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi Bun-ga-ri theo thông báo tuyển sinh số 12/TB-HTQT ngày 19/6/2020 .       

5. Quy trình xét tuyển
– Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Bun-ga-ri và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email dự kiến trong tháng 8/2020.
– Các ứng viên được trường đại học phía Bun-ga-ri tiếp nhận và Chính phủ Bun-ga-ri cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10/2020.

Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:
a) Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các Bộ/Ngành và các địa phương đề nghị (có văn bản đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học);
b) Ứng viên đang tham gia các dự án ODA của Bun-ga-ri tại Việt Nam đăng ký đi thực tập ngắn hạn;
c) Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;
d) Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ/tiến sĩ có văn bản của cơ sở đào tạo đã tốt nghiệp đề cử học chuyển tiếp sinh và có văn bản tiếp nhận học thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập của cơ sở đào tạo tại Bun-ga-ri.
e) Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng).
Những trường hợp được phía Bun-ga-ri tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này, hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=1805

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network
Tại sao đặt hoa ly lên bàn thờ là “đại kỵ”? Nhiều nhà đang làm sai nhưng không biếtNhững bất động sản nào vẫn “sống khỏe” trong giai đoạn này?Tuổi Sửu hợp màu gì? Xám đơn giản nhưng chẳng tầm thườngDự án lắp đặt kệ siêu thị tại siêu thị GO! Nha TrangDGT là đất gì? Tìm hiểu các quy định về đất giao thôngReview: Phấn phủ Innisfree No Sebum Mineral có tốt không?Năm 2023: Ba con giáp Thần Tài "báo" mộng vàng, vươn mình hốt lộcVì sao đeo lens mắt bị cộm? Khắc phục tình trạng mắt cộm khi đeo lensGò má có nốt ruồi, tàn nhang, có nếp nhăn, vết sẹo thì sao?Hướng dẫn 7 cách phối đồ với quần đũi nam thời trang, lịch lãmKhi trồng hoa vào mùa đông, 5 vị trí không được đặt, nếu không sẽ chỉ còn chậu trốngTướng người không có xương gò má tốt hay xấu?Phục hồi sau đại dịch, Sầm Sơn trở thành trọng điểm du lịch biển khu vực phía BắcNoel nên tặng quà gì? 30+ quà tặng giáng sinh ý nghĩa, độc nhấtTổng hợp 10 sữa rửa mặt trị mụn cho nam tuổi dậy thìNhà phố hiện đại trên đất hình tam giác tại khu đô thị mới Thái BìnhMẫu cửa sổ gỗ từ 2 - 4 cánh đẹp, được ưa chuộngNhững mẫu cửa sổ gỗ từ 2 - 4 cánh đẹp năm 202210 tỉnh, thành vào tầm ngắm của thanh tra Bộ Xây dựngHạn Hoang Ốc là gì? Phạm hạn Hoang Ốc có được xây nhà không?Xới đất thường xuyên vẫn không bằng thứ này, chẳng tốn một xu nhưng trồng cây gì cũng tươi tốtSoi cầu XSST thứ 4 ngày 23/11/2022 chính xác nhấtBàn uống nước để 3 thứ khiến gia đạo lục đục, mãi vẫn nghèoNgười sở hữu tác phẩm điêu khắc từ rễ cây đạt kỷ lục Việt NamTop 5 Tiệm cắt tóc nam đẹp và chất lượng nhất quận 11, TP. HCM10 cách phối quần short nữ mùa đông cá tính style thêm ấn tượngCon vịt số mấy – Nằm mơ thấy con vịt báo hiệu điềm gìTuổi Tý hợp màu gì để lộc lá vào như nước, duyên tình đẹp như hoa?4 tướng mạo của người phụ nữ nghèo3 con giáp càng toan tính nhiều càng mất3 tuổi phạm Thái Tuế nặng nhất 2023, tiền của đội nón ra đi"Lộc không vào cửa khẩn, phúc không vào cửa hông" nghĩa là gì?Đặt in tất noel theo yêu cầu - quà tặng Giáng Sinh độc đáo cho bạnNgủ mơ thấy quạt trần là số mấy? - Ý nghĩa giấc mơ thấy quạt trầnTuổi Mùi hợp màu gì? Màu vàng để sự nghiệp đỏ như sonMùng 1 Tết 2023 mặc màu gì để một năm phát tài phát lộc?Những nhóm người mua phổ biến trên thị trường nhà ởDu lịch Burgos - thành phố có kiến trúc thời Trung Cổ tuyệt đẹpHướng dẫn bố trí hướng bếp tuổi Đinh Mão hợp phong thủyBa con giáp chính thức hết khổ, ăn Tết 2023 cực linh đìnhKết hợp trà đen và mật ong làm mặt nạ dưỡng da cực hiệu quảNữ CEO chi 200 triệu trồng rau sân thượng, khu vườn 30m2 được khen "đáng đồng tiền bát gạo"Ngủ mơ thấy tiền 10 nghìn đánh số gì? - Ý nghĩa giấc mơ thấy tiền 10 nghìnGợi ý địa điểm vui chơi dịp Halloween tại Hà NộiTổng hợp 100+ meme gấu trúc bựa vui nhộn, hài hước, độc đáoTop 12 mẫu áo thun cổ tim nam đẹp bán chạy nhất trên ShopeeĐiểm danh 10+ loại sữa rửa mặt nam tốt nhất hiện nayGiới trẻ “săn” hoa dã quỳ ở ngay gần trung tâm Hà Nội5 vị trí đặt hũ gạo trong nhà khiến bất hòa, làm ăn lụi bại3 loại hoa tuy đẹp nhưng cần cân nhắc khi trồng kẻo người nhà phàn nàn, phật lòng hàng xómQuả roi số mấy – Nằm mơ thấy quả roi có điềm gìĐặt tên con Gái 2023 họ Nguyễn hay, ý nghĩa & hợp phong thủyTuổi Ngọ hợp màu gì để vận trình phất lên như diều gặp gió5 loại hoa quả hút lộc cúng mùng 1 ngày Rằm tháng 11Đánh giá vận may tốt hay xấu bằng cách nhìn vào mặt người đó“Tam tài không ở, phú quý không bao giờ ngơi”, 3 thứ gì?Khám phá Bảo tàng Hà Nội - dự án được đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồngNhà hướng Nam đặt bếp hướng nào hợp phong thủy?Để 3 thứ này trên bàn uống nước chẳng trách làm mãi không giàu, rất nhiều người đang làm saiĐiểm danh 21+ dầu gội ngăn rụng tóc cho nam được ưa chuộng nhất hiện nayTop 17 dầu gội cho tóc khô xơ nam được yêu thích nhất hiện nayTướng đàn ông nên lấy làm chồng có đặc điểm gì?HoREA kiến nghị Tổ công tác gỡ bất động sản sớm gặp trực tiếp doanh nghiệpĐồng Nai: Gần 2,3 ha đất vàng về tay tư nhân không qua đấu giá20 mẫu áo thun nam form rộng đẹp hot nhất[TỔNG HỢP] 10 shop bán áo phông trơn nam giá rẻ Hà Nội chất lượngMách bạn nhà hướng Tây đặt bếp hướng nào dồi dào tài lộcTop 7 dầu gội trị nấm da đầu hiệu quả nhất cho nam4 tuổi đỏ nhất 6 tháng đầu năm 2023, vét sạch tiền thiên hạ4 sai lầm phí hoài sinh mạng tuyệt đối đừng mắc phải trong cuộc đời3 con giáp kiếm tiền mạnh nhất năm 2023, 1 tuổi tài vận lao dốc3 tuổi thoát Tam Tai 4 năm tới, 2 tuổi làm mãi vẫn nghèoĂn ở xởi lởi Trời cho: 4 tuổi thiện lương hưởng lộc từ Tết 2023Chờ tháng 12 âm: 3 con giáp chuột sa hũ nếp, hốt lộc thiên hạLù lù vác lu mà chạy: 4 tuổi hiền lành được Thánh Mẫu ban lộcLàm thêm bước này khi tắm, da sạch bong và mịn mượt bất ngờTổng hợp 10 hãng áo sơ mi nam hàng hiệu được ưa chuộng nhất hiện naySun Property tri ân khách hàng: Đi chuyên cơ, nghỉ dưỡng thiên đường và những đặc quyền đỉnh cao3 loại cây này là “tiên tửu”, mỗi tuần “uống” 1 ly chồi non mọc vỡ chậuNhững lưu ý về phong thủy trong ngày nhập trạch, về nhà mớiThị trường của người mua là gì? Thị trường của người bán là gì?3 lưu ý quan trọng nhất để “mua đi bán lại”Cây hoa quỳnh phong thủy: Mỗi lần nở hoa là mang tới tài lộc cho gia chủHoa hồng nở bung đúng dịp Tết Nguyên Đán chỉ với mẹo nhỏ này3 con giáp giàu nhiệt huyết lại kiên trì, sau tuổi 40 hưởng phú quýTìm hiểu kiểu tóc Hime đang gây điên đảo giới làm đẹp mùa cuối năm5 loại cây trồng ở âm trạch, con cháu được phù trợLoại quả đắng ngắt nhưng đại bổ, nấu cách này cực ngonTIPS phối đồ với áo gile nam chuẩn Hàn Quốc dành cho chàng20+ tips phối đồ với áo hoa nhí cực xinh cực điệu cho nàng1001+ Cách phối đồ với mũ len cực xinh và ấm áp đáng yêuTop 10+ Cách phối đồ với áo oversize nam chuẩn style Hàn QuốcNên treo ảnh cưới trong phòng khách hay phòng ngủ? Rất nhiều người đang làm sai mà không biếtĐón Tết ngập tràn sắc xuân với 15 loại hoa đẹp rực rỡ và dễ trồngMẹ đảm Bình Dương lén chồng mang đất lên mái nhà, ngày qua ngày được vườn rau đẹp mêBốn con giáp khổ trước sướng sau, hậu vận giàu có khó ai bìTóc bết là gì? Nguyên nhân và cách trị tóc bết hiệu quả tức thìTop 4 Địa chỉ đào tạo nghề tóc uy tín nhất Bắc Ninh7 vật phẩm phong thủy để bàn làm việc mang lại may mắn cho gia chủBước sang tháng 12: 4 tuổi khổ tận cam lai, dễ trúng số đổi đờiNhững màu sơn nội thất đẹp, không bao giờ lỗi mốt12 cách chọn trang phục du lịch mùa đông ấm áp, thời trangCận cảnh tòa nhà Flatiron hình tam giác độc đáo tại New YorkTuổi Mùi hợp cây gì? Cách chọn cây phong thủy theo từng năm sinh5 mẫu cửa cuốn nhà ống đẹp, sang trọng năm 2022Cách đơn giản nhất để tránh phong thủy xấu, đón vượng khí cho ngôi nhàMở cửa chính nhìn thấy 3 điều này, chắc chắn nhà hao tài tốn của3 cây cảnh xấu xí nhưng hút tài chiêu lộc, nhà giàu rất thích trồngNgày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 số này, hậu vận ấm êm3 loại cây lá sẽ úa vàng khi trời lạnh, nhanh tay "cạo đầu" lá mới mọc đầy chậu15+ kiểu tóc nhuộm màu hồng khói đẹp thời thượng năm 2022Chưa hết vận đen, ba con giáp tình tiền lao đao năm Quý MãoÝ nghĩa màu trắng là gì? Giải mã ý nghĩa màu trắng trong cuộc sốngÝ nghĩa màu cam. Màu cam tượng trưng cho điều gì?Khu đô thị Ao Sào của Công ty Lũng lô 5 bị thanh tra toàn diệnThánh Mẫu ban lộc: 4 tuổi tựa cỗ máy in tiền năm Quý Mão 2023Muốn biết lòng người xấu - tốt thế nào, cứ nhìn vào 2 điểm nàyCổ nhân dạy: Phụ nữ có 3 chỗ này càng sạch thì vượng phu ích tử3 con giáp 2023 lộc vào nhà, 2024 ôm đống bạc, 2025 có tiền tỉTết 2023: Phật Bà sủng ái ban lộc 3 con giáp trúng số đổi đời3 con giáp hướng nội nhưng có tài lãnh đạo, lắm tiền nhiều củaNgười sinh vào 3 năm này có khả năng kiếm tiền cao nhấtDùng 2 loại dầu này mát xa thường xuyên, tóc vừa chắc khỏe vừa giảm rụngCây trầu bà là "tên bợm nhậu", mang bia đổ vào điểm này, 20 ngày sau lá bóng như bôi mỡKhởi nghiệp từ năm 18 tuổi, 9x cùng anh trai xây nhà 6 tỷ đồng báo hiếu bố mẹBiệt thự đương đại xây dành tặng bố mẹ tại ngôi làng cổ 200 tuổi ở Hưng YênNhững lưu ý khi sử dụng vật phẩm phong thủy nhà ở, kinh doanh4 con giáp 'khéo ăn khéo nói có cả thiên hạ', làm gì cũng thuậnPhong thủy quan niệm phòng bếp có 2 thứ hút tài lộc, may mắnChiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính của nhà thờ St. Paul trong tour AnhHà Nội nói về việc cho phép nâng tầng nhà ở riêng lẻTop 7 Địa chỉ cắt tóc ngắn đẹp nhất TP. Thủ Dầu Một, Bình DươngTrời định: Cặp con giáp hễ kết hợp làm ăn là phất RồngTop 10 Salon nhuộm tóc đẹp nhất Bắc GiangTướng phụ nữ xấu tính không nên lấy làm vợTướng phụ nữ nên lấy làm vợ để có hạnh phúc cả đờiKê giường ngủ cho người mệnh Hỏa chuẩn phong thủyGhé thăm Di tích văn hóa lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử GiámĐể hoa đào nở đúng dịp Tết thì cần phải làm ngay những điều này3 tuổi khốn khổ đủ rồi, tuổi này 3 năm liên tiếp trúng quả toNgười sinh ngày Âm lịch này sống lương thiện, hậu vận hưởng sung túc30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơnTháng hạn của 12 con giáp trong năm 2023: Coi chừng mất củaPhúc đức tổ tiên: 3 con giáp cầm túi hứng vàng 5 năm tới3 tuổi Nam Tào chấm sổ vàng, lắm tiền nhiều của nhất Quý Mão 2023Sinh ngày Âm lịch này nỗ lực hết mình, sự nghiệp sớm thành côngThái giám thời cổ đại Trung Quốc tại sao lại lấy vợ?Đặt tên con gái năm 2022 hợp tuổi bố mẹ hay & Ý nghĩaĐể tóc khỏe đẹp, nên gội đầu bao nhiêu lần một tuần?4 loại cây không “có vợ có chồng” nhưng vẫn “đầy con cháu”, chỉ cần 1 nhánh nhỏ là xanh cả nhàCây Vạn Tuế là cây gì? Cây Vạn Tuế có ý nghĩa thế nào trong phong thuỷ?Hướng dẫn bà con cách trồng cà tím trĩu quả, hạn chế sâu bệnhHướng dẫn cách trồng xà lách đơn giản tại nhà Cách trồng mướp chuẩn khoa học, sai quả, ngừa sâu bệnhHướng dẫn cách trồng nho hiệu quả, cho năng suất caoHướng dẫn cách bảo quản bánh mì qua đêm ngon, giònTìm hiểu ý nghĩa phong thuỷ và cách trồng cây ngũ gia bì? Hướng dẫn cách trồng ngò rí (rau mùi) đơn giản, cho vườn rau xanh mướtCập nhật 15 mẫu áo phông nam hàng hiệu nổi tiếng, cao cấpMách chàng cách phối áo phông rộng với quần jeans chất lừ mới nhấtHóa ra cây không nở hoa là do thiếu thứ này, nhanh chóng bù lại, hai tuần nở đầy chậuSlim fit là gì ? 6 cách diện áo thun slim fit tôn body chàng nên biết.Làm thế nào để kiếm tiền từ cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng?Tuổi Ngọ hợp cây gì? Cách chọn cây phong thủy theo từng năm sinhTop quán cafe Hà Nội cổ kính chứa chan nhiều kỷ niệmNhững mẫu cửa cuốn khe thoáng đẹp, sang trọng hiện nayNửa cuối tháng 11 "Mẫu độ Cô thương", 4 tuổi hồng phúc đầy trờiĐàn bà có 3 thứ to bảo sao đàn ông "chết mê chết mệt"Vết bớt màu đỏ có ý nghĩa gì đặc biệt đến vận mệnh?4 cây cảnh sức sống mãnh liệt, trồng 1 cây phúc lộc truyền đờiHà Nội: Kiểm tra việc xử lý vi phạm về đất đai tại 11 quận, huyện4 con giáp “khéo ăn khéo nói có cả thiên hạ“Ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn cho nam chính xác nhấtNhìn hình dạng móng tay vài giây biết ngay tính cách6 tháng tới, vận xui biến mất, tài lộc song hành 4 con giáp nàyÝ nghĩa màu hồng trong cuộc sống, tình yêu, phong thủyThần Tài nhả vía: Bốn con giáp giàu bất thình lình 25 ngày tớiTop 10 Salon làm tóc đẹp và uy tín nhất ở Huế18 kiểu tóc nhuộm màu hồng pastel được yêu thích nhất 2022Hải Phòng đầu tư tuyến đê biển hơn 2.200 tỷ đồngLập tổ công tác giải cứu các dự án bất động sản6 loại cây phong thủy hút may mắn, tài lộc nên để trên bàn làm việcKhám phá 10 quán ăn Hàn Quốc tại Hà Nội ngon đúng điệu cho giới trẻTop 10+ các local brand túi xách Việt Nam chất lượng thiết kế siêu đẹpTop 6 quần túi hộp nam Local Brand được giới trẻ cực chuộngNgủ mơ thấy quả roi đánh số gì? - Ý nghĩa giấc mơ thấy quả roiTheo phong thủy, sẽ hao tổn vượng khí chỉ vì trần nhà thấp hơn 2.40m, nhà bạn cao bao nhiêu?Khám phá ngay 10+ phố ăn vặt Sài Gòn về đêm ngon nổi tiếng cực hút kháchGợi ý 30+ balo local brand đi học giá rẻ chất lượng cho học sinh, sinh viênTop 12 quà tặng ngày 19 11 cực ý nghĩa dành cho nam giớiTổng hợp 12 quán bia craft Sài Gòn cực chill cho cuối tuần hẹn hòTop 13 món đồ ăn vặt ngon Hai Bà Trưng, Hà Nội ngon nhức náchThưởng thức 20+ món ăn vặt Hà Nội ngon nổi tiếng phải thử ít nhất 1 lầnKhám phá 20+ món ăn vặt Sài Gòn ngon nhức nách nhất định phải thửTop 08 địa chỉ mua đồ ăn vặt cho người yêu Hà Nội cực ngon nàng thích mêHướng dẫn chi tiết cách giặt và bảo quản balo local brand đúng cáchHình xăm sói - Ý nghĩa biểu tượng và top 99+ hình tattoo sói cực chấtThưởng thức 12 món ăn vặt mùa đông lạnh ở Hà Nội nóng hổi vừa thổi vừa ănKhám phá đền Angkor Wat – kỳ quan nổi tiếng thế giới ở CampuchiaTổng hợp 10 bài tập squat cho nam phát triển cơ mông hiệu quảCập nhật ngay top 10 phim thần thần Ai Cập hay nhất mọi thời đại[REVIEW] Đánh giá nước hoa Gucci Guilty Black - Nam thần của các chị emTu viện Klosterneuburg: kiến trúc 900 năm tuổi đặc biệt của ÁoĐời người có 3 nơi càng đến nhiều phước báu càng mấtTháng 12 Âm hanh thông: 4 tuổi tiền bạc tự tìm đến tận nhàDuyên trời đã định, 3 cặp giáp lấy nhau về ăn nên làm ra4 tuổi hết Tam Tai rũ tai ương, mua nhà sắm xe 3 năm tới4 tuổi là con cưng Thần Tài: Tháng 11 âm phú quý tìm đến cửaCuối tháng 10 âm: 4 tuổi như chuột sa chĩnh gạo, lộc rơi đầy túi3 cây cảnh gọi tài lộc, đặt trong phòng ngủ lại là "tử thần"5 năm tới, tài lộc bùng nổ, 5 con giáp tình thế xoay chuyểnCuối tháng 11 chúc mừng 3 chòm sao hạnh phúc, ai cũng ghen tỵTổng hợp các loại lá dùng trong các bài thuốc Nam giúp trị nám hiệu quảBỏ 3 thứ nhỏ này vào chậu hoa giúp cản gió giữ ấm, trời lạnh đến đâu hoa cũng không sợGiải đáp mệnh Kim ngủ quay đầu hướng nào tốt nhất?Top 4 mẫu cửa sổ đẹp được ưa chuộng hiện nayMệnh thủy ngủ quay đầu hướng nào phong thủy nhất?Thị trường bất động sản có thể vào giai đoạn đóng băngAi sinh vào 3 tháng này sẽ được Thần Tài trợ giúp cả đờiNgày sinh Âm lịch như “cá gặp nước”, 2023 tiền chất thành núiGia đình vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhàNhà giàu hay không hãy nhìn cây trước cửa, có 6 loại cây này không giàu có cũng nhàn hạ7 ngày tới: 4 con giáp hưởng lộc Bồ Tát, tiền bạc chất đầy nhàTop 9 Salon nhuộm tóc đẹp nhất quận 8, TP. HCMXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1992 Nhâm ThânXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1997 Đinh SửuXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1993 Quý DậuXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 2000 Canh ThìnXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1994 Giáp TuấtXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1995 Ất HợiXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1991 Tân MùiXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1998 Mậu DầnXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1999 Kỷ MãoXem tuổi làm nhà năm 2023 cho người sinh năm 1996 Bính TýNhà 2 mặt tiền với mảng tường chéo thông gió và ánh sáng tại Vĩnh YênBất động sản có thể bước vào giai đoạn đóng băngVinaconex nặng gánh nợ nần vì mê bất động sảnPhát Đạt dùng chung cư tại quận 3 làm tài sản đảm bảo cho 5 đợt phát hành trái phiếuDự báo giá vàng nửa cuối năm 2022: Liệu vàng có phục hồi và đi lên?Ngủ mơ thấy quả vải đánh số mấy? - Ý nghĩa giấc mơ thấy quả vảiMẹo phối màu gạch ốp tường phòng khách sang trọng, hợp xu thếKhông nên mua những ngôi nhà sauNgười sinh 3 tháng này Thần Tài trợ giúp cả đời, gặp hung hóa cát8 nỗi khổ theo lời Phật dạy: Lạ lùng biết được những điều này cũng đã bớt khổGiường ngủ đặt kiểu gì cũng cần tránh 3 bức tường này5 năm tới: Ba con giáp cầm túi hứng vàng, tiền bạc rủng rỉnhTháng 11 Âm ai đen mặc ai: 4 tuổi bước chân ra là thấy tiền3 loài cây diệt vi khuẩn cực tốt, trồng một chậu cả nhà đều khỏe, ít khi ốm vặtTrị nám không còn quá khó với các công thức kết hợp với dầu gấcKhám phá những ngôi chùa đẹp miền Trung kiến trúc đặc biệt có 1-0-2 8 lưu ý tránh “sập bẫy” lừa đảo trong giao dịch bất động sảnChiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo tại nhà thờ Brasilia BrazilĐau ốm, suy khí, mất tài lộc vì rất nhiều người bố trí bếp và nhà vệ sinh ở nơi không nên đặt nhất trong nhàĐền thờ Hoa Sen - công trình kiến trúc độc đáo ở Ấn ĐộChuyên gia giải đáp mệnh Thổ ngủ quay đầu hướng nào tốt nhất?Liệu pháp ánh sáng trong làm đẹp và chữa bệnh là gì?Thần Tài ngủ quên, 4 tuổi gặp rắc rối đúng tháng 11Bảng xếp hạng vận hạn 12 con giáp năm 2023: Tuổi nào phát nhất?Vụ thuê đất ở dự án khách sạn Mường Thanh, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xétChai nhựa là "bảo bối" trong việc trồng cây, chỉ người thông minh mới nghĩ ra 3 cách nàyChúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài 6 tháng đầu 2023Công thức nhuộm tóc màu nâu vàng lên màu cực chuẩn từ A – ZTop 4 Salon làm tóc đẹp và chất lượng nhất Lộc Ninh, Bình PhướcThiết kế giếng trời nhà 2 tầng cần lưu ý gì?Quốc hội yêu cầu ngăn chặn “phân lô, bán nền”, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sảnNgủ mơ thấy cây ổi đánh số mấy? - Ý nghĩa giấc mơ thấy cây ổiLàm vườn sân thượng, mẹ đảm Hà thành đỡ thoát vị đĩa đệm, không cần đi chợ mua rauKiên Giang: Bán đấu giá quyền sử dụng đất sân bay Phú Quốc cũ4 loại hoa “tai họa” không nên đặt trong nhà, người thông minh sẽ dọn ra ngoài ngayLấy ý kiến công khai dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ tháng 12Mẹo tải video từ TikTok không có logo miễn phí cực nhanh, dễ thực hiệnCó gì trong tổ hợp tiện ích đầu tiên tại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc?8 kiểu áo thun họa tiết nam đẹp, cá tính được ưa chuộng nhất hiện nayNổi danh độc mồm ác khẩu nhưng 3 tuổi này tử tế ít ai bằng10 cách phối đồ mùa đông với chân váy ngắn đẹp, ấn tượng7 cách phối đồ mùa đông cho bạn nam đẹp, đơn giản, hiện đạiTop 10 mẫu áo thun cổ tim nam bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử6+ mẫu áo thun nam cổ lọ bán chạy nhất Shopee hiện nayMua kem cạo râu ở đâu? Top 11 kem cạo râu tốt5 kiểu tướng mắt đặc biệt: Đỉnh cao vận số hay thất bại cuộc đờiHai dự án Saigon Centre treo hàng chục năm trên đất vàng Tp.HCM, Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệmTop 9 mẫu áo phông nam trắng có hình hot hit mới nhất hiện nayNhững ngôi nhà có dấu hiệu này nên thuê hoặc mua ngay vì càng ở sẽ càng khỏe mạnh, may mắn...3 loại hoa phú quý thích hợp cho người mới tập chăm, có biệt danh "không bao giờ chết"Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm TTXD tại phường Mễ TrìCông thức nhuộm tóc màu nâu lạnh tại nhà đơn giản và chi tiếtVận thế năm 2023 cho 12 con giáp: Tuổi nào thăng quan phát tài?Top 7 tiệm cắt tóc đẹp và nổi tiếng nhất ở Mê Linh, Hà NộiTop 5 Salon làm tóc đẹp và uy tín nhất Cam Lâm, Khánh HòaBình Phước quy hoạch sân bay Hớn Quản thành sân bay chuyên dùngNhiều điểm đến Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022Tướng phụ nữ hướng nội, hướng ngoại có đặc điểm gì?Ngủ mơ thấy cây me đánh số gì? - Ý nghĩa giấc mơ thấy cây meCung điện Esterhazy: kiến trúc baroque lộng lẫy nhất HungaryTuổi Thìn Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?Tổng Công ty HUD lên tiếng vì bị mạo danh bán dự án Khu dân cư số 6Muốn biết 1 người có phúc hay không chỉ cần quan sát 3 điểm này15 ngày nữa, Bà Chúa Kho phát lộc 3 con giáp giàu sang bất ngờĐức năng thắng số: 3 con giáp hết Tam Tai phát tài 3 năm tớiPhật Bà ban phúc: 4 tuổi dễ trúng số đổi đời 3 năm tớiTháng 11 âm ai đen cứ đen: 4 tuổi mua nhà sắm xe đơn giảnXui xẻo phạm Thái Tuế, top con giáp trăm sự bế tắc năm 20234 cung hoàng đạo "khó cưa" bậc nhất, luôn phát tín hiệu "xanh lá"6 công thức mặt nạ từ chuối xanh trị tàn nhang dứt điểm nhanh chóngĐất có cứng như sắt chỉ cần lấy 2 loại "nước thần" đổ một lúc tơi xốp, mềm nhũnChùa Svay Tây Ninh - ngôi chùa Khmer thu hút du khách với kiến trúc độc đáo hiếm cóTòa căn hộ cho thuê 6 tầng mang phong cách hiện đại ngay trung tâm Hà NộiVĩnh Long xây dựng cụm công nghiệp Thuận An quy mô 1.300 tỷ đồngĐại biểu lo khó xác định giá đất sát giá thị trườngCách xác định và kích hoạt cung Tài Lộc trong phong thủyCây bóng nước phong thủy: Đi đâu cũng thấy loại cây này nhưng bạn đã biết tác dụng của nó?Có tiền cũng không mua được 4 nốt ruồi phú quý này, chớ dại tẩyTop 7 Tiệm cắt tóc nam đẹp và chất lượng nhất Sơn LaHà Nội: Đề xuất phương án giải cứu 12 công viênNữ doanh nhân 9X bầu bí vẫn lăn xả tại công trình, chi tiền tỷ làm nhà tặng con traiNhững mẫu cửa sổ nhôm kính đẹp nhất năm 2022Nhà bếp có “1 thứ sạch – 1 thứ đầy”, tài lộc ùn ùn kéo đến, cả năm no đủPhong thủy cung Ma Kết năm 2023: Số 8 mang lại tiền tài danh vọngPhong thủy cung Bảo Bình năm 2023: Vận trình sự nghiệp bứt pháTuổi Thìn hợp cây gì? Cách chọn cây phong thủy theo từng năm sinhPhong thủy cung Song Ngư năm 2023: Màu da cam tài lộc vượng sắcPhong thủy cung Nhân Mã năm 2023: Điềm tốt lành đến từ màu may mắnPhong thủy cung Bọ Cạp năm 2023: Đại Bàng tung cánh dũng mãnhMẫu cửa sổ sắt đẹp, sang trọng năm 2022Thần Tài bỏ quên, ba con giáp phá sản trắng tay cuối năm Nhâm DầnMẹo giúp 12 con giáp đi xin việc được nhà tuyển dụng khen61 mẫu nail Tết 2023 đơn giản, sang trọng cho khởi đầu mới3 bí quyết làm kem dưỡng từ vitamin E cho làn da căng bóng, khỏe mạnhNgôi nhà lấy cảm hứng từ nếp gấp giấyNhững vườn hoa đẹp nhất định phải check in ở Đà LạtLàm giàu vào tháng 11, 4 con giáp bứt phá đổi đời, tiền tài sung túcNgười sinh vào ngày Âm này, hậu vận chẳng thiếu tiền tiêuTrồng cây trên ban công nhớ làm tốt 4 việc này, hoa ra nhiều gấp đôi, lá xanh như bôi mỡCó tiền không mua được 4 nốt ruồi "đẻ ra tiền" này, chớ dại xóa12 ngày tới, bốn chòm sao đại thắng, “biến hóa 360 độ“Thông tin về đá Dzi và văn hóa Mật Tông Tây TạngTOP 10+ cách phối đồ với áo sweater nam ấm áp và thời trangThuộc lòng 10+ cách phối đồ với váy 2 dây thời trang nhất10+ Tips phối đồ Style áo sơ mi khoác ngoài nữ chuẩn fashionista10+ Công thức vàng phối đồ với áo sát nách nữ cực sành điệu15 kiểu tóc đi dự tiệc cho các cô nàng mặt tròn đẹp sang trọng10 năm tới: Ba con giáp rũ sạch vận đen, tiền tăng như vũ bãoTop 9 Salon nhuộm tóc đẹp nhất quận 1, TP. HCMTrong nhà có 5 thứ phải “bất di bất dịch”, đừng tùy tiện di chuyển kẻo tài lộc đứt đoạnBiệt thự ven sông 2.000m2 tọa lạc ngay vị trí vàng tại Đà NẵngGhé thăm bảo tàng nghệ thuật Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ3 tuổi "không thành rồng cũng thành phượng" từ nay tới cuối nămAi có con gái sinh vào 3 giờ này như "phượng hoàng trên cành"Cây kim ngân thối rễ đừng vứt vội, làm ngay điều này, rễ mới sẽ nhanh chóng mọc trở lạiBỏ túi ngay 4 công thức đơn giản chữa quầng thâm mắt bằng lá bạc hà10+ TIPS phối đồ với áo sơ mi khoác ngoài nam cực phong cáchXem vết bớt để “đón đầu” tương lai tươi sáng cho trẻCuối tuần đổi gió check in các bảo tàng ở Hà Nội4 tuổi 'ếch ngồi đáy giếng' nhưng lại thích 'múa rìu qua mắt thợ'Phụ nữ có 1 trong 6 nét tướng càng già càng giàu, tiền nhiều vô đốiÝ nghĩa 29 vị trí nốt ruồi trên cơ thể nam nữ chính xác nhấtKhám phá ý nghĩa màu xanh lá cây trong cuộc sống, tình yêuTrời lạnh vùi 3 thứ này xuống đất, không lo cây bị chết cóng hay vàng lá