Deadline: 14/07/2024

Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Từ The Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP) 2024

Học bổng MTCP được chính phủ Malaysia tài trợ và dành riêng cho sinh viên quốc tế đến từ các nước đang phát triển theo đuổi chương trình học sau đại học tại Malaysia, đồng thời có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước họ. 

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Hạn nộp đơn: 14/06/2024 – 14/07/2024
 • Thời hạn học bổng: 24 – 36 tháng
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế từ các nước nhận MTCP

📌ĐIỀU KIỆN

 • Sinh viên quốc tế từ các nước nhận MTCP.
 • Không quá 45 tuổi vào ngày nộp đơn.
 • Tối thiểu Bậc trên hạng hai (Danh dự) / CGPA 3,50 ở cấp đại học.
 • Yêu cầu về tiếng Anh
  • IELTS tổng điểm từ 6.0 trở lên; hoặc
  • TOEFL iBT tổng điểm từ 60 trở lên; hoặc
  • Đã đạt được (các) bằng cấp trước đó với tiếng Anh được sử dụng làm phương tiện giảng dạy.

📌LỢI ÍCH HỌC BỔNG

 • Học bổng này bao gồm học phí và các khoản phụ cấp khác trị giá 3.500 RM mỗi tháng.

📌THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

📌ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-chinh-phu-toan-phan-bac-thac-si-tu-the-malaysian-technical-cooperation-program-mtcp-2024-s24919.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17413

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network