Deadline: 01/08/2024

Học Bổng Bán Phần Tongarewa Của Đại Học Victoria Wellington Tại New Zealand

Đại học Victoria Wellington được thành lập vào năm 1897, năm kỷ niệm Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Victoria, là một trong những học viện đại học lâu đời nhất và uy tín nhất của New Zealand với truyền thống xuất sắc về học thuật. Được xếp hạng hàng đầu của New Zealand về cường độ nghiên cứu và liên tục được xếp hạng trong số các trường đại học tốt nhất thế giới trong Bảng xếp hạng Thế giới QS.

Học bổng Tongarewa là học bổng kỷ niệm cam kết của Trường đối với cộng đồng sinh viên quốc tế. Trường trao một loạt các học bổng Tongarewa cho sinh viên quốc tế mỗi năm. Đây là học bổng bán phần dựa trên học phí sẽ bao gồm học phí cho một năm học. Ứng viên có thể đang vào năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc vào chương trình sau đại học tại Đại học Victoria Wellington.

📍 THÔNG TIN CHUNG

 • Địa điểm: Đại học Victoria Wellington
 • Cấp độ học bổng: Thạc sĩ nghiên cứu; Thạc sĩ ứng dụng; Tất cả các chương trình sau đại học; Sinh viên năm thứ nhất ; Người mới tốt nghiệp trung học
 • Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2024
 • Thời gian: Một năm
 • Đối tượng: Sinh viên Quốc tế
 • Số lượng học bổng: Tùy đợt
 • Giá trị học bổng: 5.000 USD hoặc 10.000 USD

📍ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên phải là:
  • Sinh viên quốc tế đang trả đầy đủ phí quốc tế
  • Bước vào năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc bước vào chương trình sau đại học.
 • Bạn không đủ điều kiện nhận học bổng này nếu bạn:
  • Hoàn thành chương trình giáo dục trung học của bạn tại một trường học ở New Zealand
  • Đã hoàn thành Chương trình Tiếng Anh Học thuật (EAP) hoặc Chương trình Nghiên cứu Dự bị
  • Là sinh viên Du học hoặc Sinh viên kết nghĩa từ một trong những trường đại học đối tác ở nước ngoài của trường
  • Đang học năm thứ hai trong cùng một chương trình cấp bằng tại Đại học Victoria ở Wellington.

📍ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

 • Tài liệu cần thiết
  • Một bài luận cá nhân dài tối đa 500 từ nêu rõ lý do bạn muốn học tại Te Herenga Waka – Đại học Victoria của Wellington, mục tiêu học tập của bạn và lý do bạn xứng đáng được nhận học bổng. Bạn cũng nên nêu rõ mọi vị trí lãnh đạo và thông tin chi tiết về sự tham gia của bạn vào trường học hoặc cộng đồng của mình.
  • Bảng điểm đầy đủ và các tài liệu khác liên quan đến loại bằng cấp
  • Lời đề nghị nhập học từ Đại học Victoria của Wellington (có điều kiện hoặc vô điều kiện)

📍QUY ĐỊNH ỨNG TUYỂN

 • Đơn đăng ký trực tuyến đã hoàn thành phải được nộp trước 4:30 chiều vào ngày kết thúc. Các đơn nộp muộn hoặc không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. Mọi tài liệu hỗ trợ cần thiết (bao gồm cả tài liệu tham khảo) cũng phải được nhận trước 4:30 chiều vào ngày kết thúc để đơn đăng ký được xem xét.
 • Tất cả các ưu đãi của Học bổng sẽ có điều kiện là người nhận phải đăng ký đầy đủ vào chương trình cả năm (toàn thời gian sẽ ở mức điểm được Studylink coi là toàn thời gian) trong các tiêu chí và thời hạn quy định của học bổng. Việc thanh toán Học bổng sẽ không được thực hiện cho đến khi điều kiện này được đáp ứng.
 • Học bổng không thể được hoãn lại sang năm sau.
 • Học bổng có thể được tổ chức cùng với các giải thưởng khác.
 • Nếu người nhận rút khỏi Đại học Victoria của Wellington trong thời gian nhận học bổng này hoặc không đạt được tiến bộ thỏa đáng, thông thường sẽ phải hoàn trả một phần Học bổng. Người nhận phải thông báo cho Văn phòng Học bổng nếu họ có ý định rút lui.
 • Người nhận sẽ đóng vai trò là Đại sứ cho Đại học Victoria ở Wellington và tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động tiếp thị phù hợp nếu được yêu cầu.
 • Theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của Học bổng có thể được sửa đổi trong những trường hợp đặc biệt hoặc để tránh gây khó khăn cho bất kỳ ứng viên nào nhận Học bổng.

📍THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

📍THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Phone: 0800 04 04 04

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-tongarewa-cua-dai-hoc-victoria-wellington-tai-new-zealand-s24581.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17268

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network