Deadline: 01/11/2024

Học Bổng Bán Phần Của Đại Học Dayton Tại Hoa Kỳ Mùa Xuân 2025

Học bổng Đại học Dayton Hoàn toàn Chi trả tại Mỹ mở cửa cho tất cả quốc tịch. UD cung cấp Học bổng Thương hiệu Quốc tế hoàn toàn chi trả tại Hoa Kỳ tại Đại học Dayton, cho các chương trình Học bằng Cử nhân. Dayton nằm trong số 50 trường đại học hàng đầu tại Mỹ cho các chương trình Học bằng Cử nhân. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này nếu bạn hoàn thành giáo dục của mình tại Mỹ. Đại học Dayton cung cấp hơn 80 chương trình học bằng cử nhân và hơn 50 chương trình học sau đại học trải dài qua sáu trường đại học. Giá trị của học bổng này lên đến $105,390 trong vòng bốn năm. Khi sinh viên nộp đơn cho học bổng này, họ sẽ tự động được xem xét cho một học bổng thương hiệu quốc tế.

 📚THÔNG TIN CHUNG :

 • Loại học bổng : Bán phần
 • Cấp bậc học : Cử Nhân
 • Quốc gia : Hoa Kỳ 
 • Hạn : 1/11/2024

📚QUYỀN LỢI  : 

 • Học bổng học thuật:
  • 30.000 $ / năm
  • Không có phí đăng ký
 • Học bổng sách giáo trình :
  • Học bổng này sẽ chi trả các chi phí của sách giáo trình lên đến $4000

📚TIÊU CHUẨN : 

 • Phải là Sinh viên quốc tế (Từ bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Hoa Kỳ)
 • Phải có các tài liệu cần thiết được liệt kê dưới đây :
  • Thư giới thiệu
  • Bản sao bằng chứng chỉ/Học vị của tất cả các trường phổ thông đã học trước đó, điểm số đạt được trong các kỳ thi.
  • Bằng chứng về việc hoàn thành cũng phải được cung cấp dưới dạng bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ
  • Nếu việc học phổ thông vẫn đang diễn ra, điều này phải được nộp ngay sau khi hoàn thành
  • Bằng chứng về Khả năng tiếng Anh (IELTS & TOEFL). Nếu bạn không có IELTS, hãy tham gia kiểm tra Duolingo Test.
  • Tài liệu tài chính

📚ĐƠN ỨNG TUYỂN  : TẠI ĐÂY

📚THÔNG TIN CHI TIẾT : TẠI ĐÂY

📚THÔNG TIN LIÊN HỆ : 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-cua-dai-hoc-dayton-tai-hoa-ky-mua-xuan-2025-s24680.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17304

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network