Deadline: 01/03/2025

Học Bổng Bán Phần Cho Sinh Viên Quốc Tế Bậc Cử Nhân #YouAreWelcomeHere Tại Đại Học Towson Hoa Kỳ

Đại học Towson thúc đẩy hoạt động tìm hiểu trí tuệ và tư duy phê phán, chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả vì lợi ích cộng đồng. Thông qua nền tảng về nghệ thuật tự do và cam kết đạt được sự xuất sắc trong học tập, nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu và dịch vụ công, Đại học Towson chuẩn bị cho sinh viên những nghề nghiệp có nhu cầu cao hiện nay và trong tương lai. TU được công nhận là đơn vị đi đầu trong việc gắn kết cộng đồng, bao gồm các nỗ lực kinh doanh nhằm mang lại cơ hội hợp tác giữa trường và cộng đồng Maryland nói chung. Sinh viên tốt nghiệp của Towson ra đi với tầm nhìn, sự sáng tạo và khả năng thích ứng với các giải pháp thủ công làm phong phú thêm văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường của tiểu bang, khu vực và hơn thế nữa.

📘 THÔNG TIN CHUNG:

 • Loại học bổng: Bán phần
 • Giá trị học bổng: 50% học phí tại trường
 • Bậc học: Cử nhân
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Tất cả sinh viên quốc tế
 • Ngành học đủ điều kiện: Tất cả các ngành được tổ chức bởi trường
 • Hạn đăng ký: 01/03/2025

📘 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Là sinh viên năm nhất đã hoàn thành đơn đăng ký ứng tuyển vào đại học Towson
 • Đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ và học thuật của trường
 • Là sinh viên quốc tế 

📘 CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

 • Hoàn thành đơn tuyển vào kỳ Thu của trường
 • Email cho trường đơn đăng ký học bổng hoàn chỉnh TẠI ĐÂY qua email intladm@towson.edu

📘THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

📘THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-cho-sinh-vien-quoc-te-bac-cu-nhan-youarewelcomehere-tai-dai-hoc-towson-hoa-ky-s25068.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17480

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network