Deadline: 15/07/2024

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân và Thạc Sĩ Tại Đại Học Bowling Green State 2024

Đại học bang Bowling Green (BGSU) là một trường đại học công lập định hướng nghiên cứu tọa lạc tại Bowling Green, Ohio. Đây là một cơ sở giáo dục công lập đáng tự hào, nổi tiếng với cơ sở vật chất tuyệt vời, xếp hạng mức độ hài lòng của sinh viên xuất sắc và cung cấp nhiều lựa chọn về chương trình cấp bằng cử nhân và sau đại học trên nhiều lĩnh vực chuyên môn. Học bổng Thành công BG 2024 được cấp cho bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong lĩnh vực Tất cả các môn học do trường đại học cung cấp.

🌟THÔNG TIN CHUNG

 • Bằng cấp đủ điều kiện: Cử nhân, Thạc sĩ
 • Loại tài trợ: Tài trợ một phần, 4.000 USD mỗi năm 
 • Nhà cung cấp: Đại học bang Bowling Green (BGSU)
 • Các khóa học đủ điều kiện: Tất cả các môn học được cung cấp bởi trường đại học 
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Dành cho tất cả các công dân ngoại trừ Hoa Kỳ
 • Hạn chót: ngày 15/07/2024

🌟ĐIỀU KIỆN

 • Những người nộp đơn xin Học bổng Thành công BG phải có thư mời học toàn thời gian cho khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ tại trường đại học để nhận được học bổng này.
 • Những sinh viên đã nộp đơn xin Học bổng Thành công của BG phải là sinh viên năm nhất hoặc sinh viên chuyển trường.
 • Những người đăng ký Học bổng Thành công BG cho khóa học cử nhân phải nộp khóa học SAT hoặc ACT trong khi những người đăng ký khóa học Thạc sĩ sẽ phải nộp điểm GMAT/GRE.
 • Tất cả các sinh viên đã nộp đơn xin Học bổng Thành công của BG đều phải có thành tích học tập xuất sắc và có trình độ tiếng Anh cao.

🌟QUYỀN LỢI

 • Tất cả những người đăng ký thành công Học bổng Thành công BG sẽ nhận được 4000 đô la mỗi năm từ Đại học Bowling Green State cho đến thời gian khóa học của họ tối đa là bốn năm.

🌟ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

🌟THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-bac-cu-nhan-va-thac-si-tai-dai-hoc-bowling-green-state-2024-s24639.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17285

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network