Deadline: 16/03/2024

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Rotary Club Of Southport Cyril Richarde AM International Tại Đại Học Griffith 2024

🌟THÔNG TIN CHUNG

 • Giá trị học bổng: 5.000 USD (trả làm hai đợt, mỗi lần 2.500 USD)
 • Thời hạn: Học bổng tối đa một năm
 • Chương trình học: Cử nhân và sau đại học 
 • Thời gian bắt đầu: Học kỳ 1 năm 2024
 • Loại học bổng: Bán phần

🌟YÊU CẦU

 • Là công dân của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand, ưu tiên các quốc gia: Indonesia, Melanesia, Micronesia, Philippines, Timor Leste.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bất kỳ môn học nào do Đại học Griffith cung cấp
 • Quyền công dân từ các quốc gia được chỉ định
 • Điểm trung bình tối thiểu từ 4.0 trở lên theo thang điểm 7
 • Ghi danh toàn thời gian vào Học kỳ 1 năm 2024, còn lại ít nhất hai học kỳ
 • Chứng tỏ sự tham gia của cộng đồng vào Griffith Mates, Griffith Mentoring và/hoặc PASS.

🌟ĐIỀU KHOẢN 

 • Học bổng chỉ áp dụng cho học phí.
 • Học bổng chỉ bao gồm $5.000 học phí, được trả trong hai học kỳ trong một năm. Mỗi khoản khấu trừ thường sẽ được áp dụng trước ngày điều tra dân số của mỗi học kỳ liên quan của chương trình.
 • Sinh viên phải đóng phí quốc tế để đủ điều kiện nhận học bổng và mỗi khoản khấu trừ học bổng. Bất kỳ thay đổi nào từ trạng thái sinh viên Thanh toán phí quốc tế sẽ dẫn đến việc rút học bổng.
 • Sinh viên phải đăng ký vào một chương trình học đại học hoặc sau đại học trong trường.
 • Việc trì hoãn học bổng là không được phép.

🌟LƯU Ý 

 • Nếu sinh viên rút lui hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, số tiền học bổng sẽ không được hoàn lại.
 • Để duy trì đủ điều kiện nhận học bổng, sinh viên phải vượt qua tất cả các yêu cầu cho mỗi học kỳ và tiến tới thành công để đăng ký vào học kỳ bắt buộc tiếp theo. Tích lũy tối thiểu Điểm trung bình điểm 4.0 trên thang điểm 7.0 phải được duy trì để đủ điều kiện được khấu trừ học phí trong ba tháng đăng ký tiếp theo.

🌟ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

🌟CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Nộp đơn xin học bổng trước ngày 16 tháng 3 năm 2024. Bạn sẽ cần gửi kèm một tuyên bố tối đa 300 từ về sự tham gia của bạn và thể hiện sự tham gia của cộng đồng vào ít nhất một trong những hoạt động sau đây và các hoạt động liên quan khác:
 • Griffith Mates
 • Griffith Mentoring
 • PASS
 • Đơn xin học bổng của bạn sẽ được một hội đồng xem xét và đánh giá và mọi quyết định được đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng.

🌟THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-bac-cu-nhan-rotary-club-of-southport-cyril-richarde-am-international-tai-dai-hoc-griffith-2024-s23563.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16979

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network