Deadline: 01/05/2024

Học Bổng Bậc Đại Học Robertson International Từ Đại Học Edinburgh Tại Vương Quốc Anh

Trường Lịch sử, Kinh điển và Khảo cổ học tại Đại học Edinburgh là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về quá khứ loài người. Trường có 3 ngành học gồm: Lịch sử (History), Cổ điển (Classics), và Khảo cổ học (Archaeology). Hiện tại, số lượng sinh viên theo học bậc đại học của trường là gần 1500, trong đó khoảng 1/4 là sinh viên quốc tế. Trường Lịch sử, Kinh điển và Khảo cổ học tại Đại học Edinburgh hiện đang dành 5 suất học bổng Robertson International cho sinh viên quốc tế bậc đại học nhập học các ngành khai giảng vào tháng 9 năm 2024 của trường.

📌THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC BỔNG:

 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế bậc đại học nhập học các ngành khai giảng vào tháng 9 năm 2024 của Trường Lịch sử, Cổ điển và Khảo cổ học.
 • Số lượng học bổng: 5 suất.
 • Giá trị học bổng: 1000 Bảng Anh/suất.
 • Hạn chót đăng ký: 23:59 (theo giờ BST), ngày 01/05/2024.

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG:

 • Ứng viên phải là công dân của một quốc gia ngoài Vương quốc Anh và được xác định là sinh viên quốc tế khi đóng học phí. 
 • Ứng viên phải nộp đơn thông qua Dịch vụ Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng (UCAS) để bắt đầu chương trình học đại học năm học 2024 – 2025 tại Trường Lịch sử, Kinh điển và Khảo cổ học.
 • Học bổng không dành cho sinh viên đang theo học tại trường.

📌 QUYỀN LỢI HỌC BỔNG:

 • Học bổng này sẽ được áp dụng cho năm học 2024/25 và sẽ được tự động khấu trừ vào học phí của sinh viên.
 • Số tiền còn lại còn dư sau khi trừ vào học phí sẽ được chuyển vào chi phí sinh hoạt.

📌 CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG:

 • Để có thể truy cập vào hệ thống xin học bổng, ứng viên phải nộp đơn xin nhập học và được chấp nhận vào học tại Đại học Edinburgh.
 • Mẫu đơn xin học bổng trực tuyến có tại EUCLID và có thể được truy cập qua cổng thông tin MyEd trên trang web của trường TẠI ĐÂY.

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-bac-dai-hoc-robertson-international-tu-dai-hoc-edinburgh-tai-vuong-quoc-anh-s24237.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17132

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network