Deadline: 01/12/2024

Học Bổng Bậc Đại Học Của Đại Học Sogang Tại Hàn Quốc 2024-2025

🌟THÔNG TIN CHUNG :

 • Cấp bậc học : Cử Nhân
 • Địa điểm học : Hàn Quốc
 • Hạn : 1/12/2024

🌟ĐỐI TƯỢNG:

 • Ứng viên năm nhất đại học: Những người tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp) trung học phổ thông hoặc những người có nền tảng giáo dục tương đương.
 • Ứng viên trao đổi:
  • Chuyển tiếp năm 2: Những người đã hoàn thành (hoặc dự kiến sẽ hoàn thành) ít nhất một năm (hai học kỳ) trong một chương trình cấp bằng tại một trường đại học bốn năm của một chương trình cấp bằng Cử nhân khác.
  • Chuyển tiếp năm 3: Những người đã hoàn thành (hoặc dự kiến sẽ hoàn thành) ít nhất hai năm (bốn học kỳ) trong một chương trình cấp bằng tại một trường đại học bốn năm của một chương trình cử nhân khác.

🌟CÁC LOẠI HỌC BỔNG :

 • Học bổng đầu vào I
  • Đối tượng: Sinh viên có điểm nhập học xuất sắc (top 5%)
  • Những lợi ích: 
   • Học bổng toàn phần (phí nhập học + toàn bộ học phí) trong 8 học kỳ
   • 6 học kỳ chuyển tiếp năm 2, 4 học kỳ chuyển tiếp năm 3
  • Điều kiện: Học bổng duy trì liên tục khi sinh viên duy trì điểm học tập của mình ở mức 12 trở lên cho học kỳ trước và điểm học tập từ 2,80 trở lên khi điểm toàn phần là 4,30
 • Học bổng đầu vào II
  • Đối tượng: Học sinh có điểm nhập học xuất sắc, ngoại trừ những người nhận Học bổng Nhập học I (TOP 10%)
  • Những lợi ích: Học bổng một nửa (phí nhập học + nửa học phí) cho học kỳ liên quan)
 • Học bổng đầu vào III
  • Đối tượng: Lên đến 25% ứng viên thành công hàng đầu
  • Những lợi ích: Học bổng 25% (phí nhập học + 25% học phí) cho kỳ nhập học
 • Học bổng đầu vào IV
  • Đối tượng: Tối đa 50% ứng viên thành công
  • Những lợi ích: Miễn lệ phí nhập học
 • Học bổng toàn cầu nổi bật I
  • Đối tượng: Sinh viên mà Văn phòng Tuyển sinh lựa chọn dựa trên năng lực tài chính, học lực và các năng lực khác
  • Những lợi ích
   • Học bổng toàn phần (phí nhập học + toàn bộ học phí) trong 8 học kỳ
   • 6 học kỳ chuyển tiếp năm 2, 4 học kỳ chuyển tiếp năm 3
  • Điều kiện: Các lợi ích sẽ tiếp tục nếu học sinh kiếm được 12 tín chỉ trở lên trong học kỳ trước và có điểm trung bình là 2,50 hoặc cao hơn trên thang điểm 4,30
 • Học bổng toàn cầu nổi bật II
  • Đối tượng:  Sinh viên mà Văn phòng Tuyển sinh lựa chọn dựa trên năng lực tài chính, học vấn và các năng lực khác
  • Những lợi ích
   • Học bổng một nửa (phí nhập học + một nửa học phí) trong 8 học kỳ
   • 6 học kỳ chuyển tiếp năm 2, 4 học kỳ chuyển tiếp năm 3
  • Điều kiện: Các lợi ích sẽ tiếp tục nếu học sinh kiếm được 12 tín chỉ trở lên trong học kỳ trước và có điểm trung bình là 2,50 hoặc cao hơn trên thang điểm 4,30
 • Học bổng toàn cầu nổi bật III
  • Đối tượng: Sinh viên mà Văn phòng Tuyển sinh lựa chọn dựa trên năng lực tài chính, học lực và các năng lực khác
  • Những lợi ích
   • Học bổng quý (phí nhập học + một phần tư học phí) cho 8 học kỳ
   • 6 học kỳ chuyển tiếp năm 2, 4 học kỳ chuyển tiếp năm 3
  • Điều kiện: Các lợi ích sẽ tiếp tục nếu học sinh kiếm được 12 tín chỉ trở lên trong học kỳ trước và có điểm trung bình là 2,50 hoặc cao hơn trên thang điểm 4,30

🌟CÁC MỐC THỜI GIAN ỨNG TUYỂN QUAN TRỌNG CHO KỲ XUÂN 2025 :

 • Thông báo Hướng dẫn Tuyển sinh: 10/2024
 • Nộp đơn ứng tuyển: 11-12/2024
 • Thông báo kết quả: 01/2025

🌟THÔNG TIN CHI TIẾT : TẠI ĐÂY

🌟THÔNG TIN LIÊN HỆ : 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-bac-dai-hoc-cua-dai-hoc-sogang-tai-han-quoc-2024-2025-s24668.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17298

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network