Deadline: 30/08/2020

Global Peace Summit Turkey 2020 [FULLY FUNDED]

The wait is over now. The Global Peace Chain is now accepting applications for the Global Peace Summit Turkey 2020. The duration of the GPS Turkey 2020 is 4 days and an international conference in Turkey will be held in Istanbul from 15th-18th October 2020. Applicants from all over the world can apply for this amazing GPC conference in Turkey.

This summit aims to inspire youth to sharpen skills of peace education, facilitate the exchange of ideas and project sharing, and new network to form with like-minded individuals and world leaders.

This year GPC will select 200 candidates from all over the world. They provide fully-funded, partially, and self-funded seats. The Global Peace Chain selection committee will select participants candidate application, social experience, and leadership qualities.

Global Peace Summit Turkey 2020 will foster mutual understanding and harness capacity building of youth. Social harmony, exposure, and ideation create a new impact. GPST also aims to engage young people in conflict resolution, amplify their voice for social justice, and create a harmonious environment among communities & societies.

Brief Description

 • Organization: Global Peace Chain
 • Summit location: Istanbul
 • Summit duration: 4-Days
 • Summit date: 15th-18th October, 2020
 • Number of seat: 
 • Full Funded Seats:  20
 • Partially Funded Seats: 50
 • Self-Funded Seats: 130

Fully Funded:

 • Round Air-Ticket
 • Meals (Breakfast and Lunch)
 • Accommodation
 • Certificate
 • Conference Kit
 • Conference Fee
 • Sight Seeing
 • Cultural Evening Ceremony
 • Celebration Party

Partially Funded:

 • Accommodation
 • Certificate
 • Conference Kit
 • Conference Fee
 • Sight Seeing
 • Cultural Evening Ceremony
 • Celebration Party

Self-Funded:

 • Certificate
 • Conference Kit
 • Conference Fee
 • Sight Seeing
 • Cultural Evening Ceremony
 • Celebration Party

Eligibility

 • Applicants from all over the world can apply
 • Youth between 16-35 of age.
 • Open-minded, highly motivated, and passionate.
 • Students, young professionals are encouraged to apply.
 • Passionate to achieve United Nations Sustainable Development Goals

GPC Summit Fee

 • 25USD is an only application processing fee

Application Deadline

 • The last date to apply for the Global Peace Summit Turkey 2020 is August 30th, 2020 at 11:59 EST.

Hội nghị Hòa bình Toàn cầu Tại Thổ Nhĩ Kỳ 2020

Global Peace Chain cầu hiện đang chấp nhận đơn đăng ký Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu Thổ Nhĩ Kỳ 2020. Thời gian của GPS Thổ Nhĩ Kỳ 2020 là 4 ngày và một hội nghị quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức tại Istanbul từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020. Ứng viên từ khắp nơi trên thế giới có thể đăng ký cho hội nghị GPC tuyệt vời này ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị thượng đỉnh này nhằm mục đích truyền cảm hứng cho giới trẻ để mài giũa các kỹ năng giáo dục hòa bình, tạo điều kiện trao đổi ý tưởng và chia sẻ dự án, và mạng lưới mới hình thành với các cá nhân có cùng chí hướng và các nhà lãnh đạo thế giới.

GPC năm nay sẽ chọn 200 ứng viên từ khắp nơi trên thế giới. Họ cung cấp chỗ ngồi được tài trợ đầy đủ, một phần và tự tài trợ. Ủy ban tuyển chọn tìm kiếm những ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm xã hội và phẩm chất lãnh đạo.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu Thổ Nhĩ Kỳ 2020 sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và khai thác nâng cao năng lực của thanh niên. GPST cũng nhằm mục đích thu hút những người trẻ tuổi vào giải quyết xung đột, khuếch đại tiếng nói của họ cho công bằng xã hội và tạo ra một môi trường hài hòa giữa các cộng đồng và xã hội.

Tổng quan học bổng

 • Tổ chức: Global Peace Chain
 • Địa điểm hội nghị: Istanbul
 • Thời gian hội nghị: 4 ngày
 • Ngày diễn ra: ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020
 • Số lượng ứng viên:
 • Tài trợ toàn phần: 20
 • Tài trợ một phần: 50
 • Tự túc: 130

Tài trợ toàn phần bao gồm:

 • Vé máy bay khứ hồi
 • Các bữa ăn (Bữa sáng và bữa trưa)
 • Chỗ ở
 • Chứng chỉ
 • Bộ hội nghị
 • Chi phí hội nghị
 • Tham quan
 • Lễ văn hóa buổi tối
 • Tiệc mừng

Tài trợ một phần:

 • Chỗ ở
 • Chứng chỉ
 • Bộ hội nghị
 • Chi phí hội nghị
 • Tham quan
 • Lễ văn hóa buổi tối
 • Tiệc mừng

Tự túc:

 • Chứng chỉ
 • Bộ hội nghị
 • Chi phí hội nghị
 • Tham quan
 • Lễ văn hóa buổi tối
 • Tiệc mừng

Điều kiện đăng ký

 • Ứng viên từ khắp nơi trên thế giới có thể nộp đơn
 • Thanh niên từ 16 đến 35 tuổi.
 • Cởi mở, có động lực cao và đam mê.
 • Sinh viên, các chuyên gia trẻ được khuyến khích áp dụng.
 • Đam mê đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc
 • Phí hội nghị GPC: 25USD là phí xử lý đơn

Hạn chót nộp đơn

Ngày cuối cùng để đăng ký Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu Thổ Nhĩ Kỳ 2020 là ngày 30 tháng 8 năm 2020 lúc 11:59 EST.

Apply now

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *