Ghi Điểm Trong Mắt Nhà Tuyển Dụng Với 10 Kỹ Năng Cần Phải Có Trong Sơ Yếu Lý Lịch

Phần kỹ năng trong sơ yếu lý lịch cho nhà tuyển dụng thấy ứng viên liệu có những khả năng cần thiết để thành công ở vai trò đã ứng tuyển. Thông thường, nhà tuyển dụng đặc biệt chú ý đến phần này để xác định xem ứng viên có phù hợp để bước tiếp vào vòng sâu hơn của quá trình tuyển dụng hay không. Bài viết này sẽ thảo luận về 10 kỹ năng hàng đầu cần đưa vào sơ yếu lý lịch, đảm bảo ứng viên sẽ thật nổi bật trong mắt các nhà tuyển dụng.

🔥KỸ NĂNG LẮNG NGHE

Lắng nghe tích cực đề cập đến khả năng tập trung hoàn toàn vào người mà bạn đang giao tiếp. Lắng nghe tích cực giúp bạn hiểu thông điệp của họ, hiểu thông tin và phản hồi một cách chu đáo. Người nghe tích cực sử dụng các kỹ thuật bằng lời nói và phi ngôn ngữ để thể hiện sự chú ý của họ với người đối thoại. Phát triển và sử dụng kỹ năng lắng nghe tích cực có thể cho đồng nghiệp thấy rằng bạn đang tham gia và quan tâm đến dự án hoặc nhiệm vụ hiện tại.

🔥KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Kỹ năng giao tiếp là khả năng bạn sử dụng khi cung cấp và nhận lại các loại thông tin khác nhau. Một số ví dụ bao gồm việc truyền đạt ý tưởng, cảm xúc hoặc những gì đang xảy ra xung quanh. Kỹ năng giao tiếp bao gồm việc lắng nghe, nói chuyện, quan sát và đồng cảm. Có kỹ năng giao tiếp tốt là điều quan trọng trong mọi ngành ở mọi cấp độ nghề nghiệp.

🔥KỸ NĂNG TIN HỌC

Kỹ năng tin học liên quan đến khả năng học hỏi và vận hành các công nghệ. Kỹ năng phần cứng cho phép bạn vận hành máy tính. Kỹ năng phần mềm giúp bạn sử dụng hiệu quả các chương trình và ứng dụng máy tính. Có một số kỹ năng phần mềm mà nhà tuyển dụng có thể coi là điều kiện tiên quyết để được tuyển dụng, như sử dụng bảng tính hoặc biết một ngôn ngữ mã hóa nhất định.

🔥KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Kỹ năng chăm sóc khách hàng giúp bạn giải quyết nhu cầu của khách hàng nhằm tạo ra trải nghiệm tích cực cho họ. Nói chung, kỹ năng chăm sóc khách hàng phụ thuộc rất nhiều vào việc giải quyết vấn đề và giao tiếp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường được coi là một “kỹ năng mềm”.

🔥KỸ NĂNG XÃ HỘI

Kỹ năng xã hội là những đặc điểm tính cách mà bạn dựa vào khi tương tác và giao tiếp với người khác. Chúng bao gồm nhiều tình huống khác nhau trong đó sự hợp tác là điều cần thiết. Phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội là điều quan trọng để làm việc hiệu quả với người khác, giải quyết vấn đề và lãnh đạo các dự án,

🔥KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Kỹ năng lãnh đạo cho phép các nhà lãnh đạo tổ chức một nhóm cá nhân để đạt được mục tiêu chung. Cho dù bạn đang ở vị trí quản lý hay lãnh đạo một dự án, kỹ năng lãnh đạo đòi hỏi bạn phải thúc đẩy người khác hoàn thành nhiệm vụ và đạt được các cột mốc quan trọng.

🔥KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý là những phẩm chất giúp bạn quản lý cả nhiệm vụ và nhân sự. Một người quản lý giỏi là người có tổ chức, đồng cảm và giao tiếp rõ ràng để hỗ trợ một nhóm hoặc dự án. Người quản lý cũng phải thành thạo cả kỹ năng mềm và kỹ năng kỹ thuật nhất định liên quan đến ngành của họ.

🔥KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giải quyết vấn đề cho phép bạn xác định gốc rễ của vấn đề và nhanh chóng tìm ra giải pháp hiệu quả cho tất cả các bên liên quan. Kỹ năng này được đánh giá cao ở mọi vai trò và trong mọi ngành công nghiệp. Để giải quyết hiệu quả các vấn đề có thể yêu cầu một số kỹ năng kỹ thuật cụ thể về ngành hoặc công việc.

🔥KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

Kỹ năng quản lý thời gian cho phép bạn hoàn thành các nhiệm vụ và dự án trước thời hạn, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Kỹ năng này giúp bạn phân bổ ngày làm việc của mình cho các nhiệm vụ cụ thể theo mức độ quan trọng. Hiểu sâu sắc các mục tiêu của cá nhân, nhóm và công ty có thể giúp bạn xác định được cách quản lý thời gian của mình.

🔥KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI

Kỹ năng có thể chuyển đổi rất hữu ích khi bạn thay đổi công việc hoặc thậm chí là nghề nghiệp. Các kỹ năng có thể chuyển giao thường bao gồm các kỹ năng mềm như tính linh hoạt, tổ chức và làm việc nhóm, cũng như bất kỳ phẩm chất nào khác mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở những ứng viên giỏi. Các kỹ năng có thể chuyển giao có thể được sử dụng để định vị kinh nghiệm trong quá khứ của bạn khi nộp đơn xin việc mới, đặc biệt nếu công việc đó thuộc ngành khác biệt.


  • Nguồn: Indeed
  • Người dịch: Thanh Vân

Nguồn: https://ivolunteer.vn/ghi-diem-trong-mat-nha-tuyen-dung-voi-10-ky-nang-can-phai-co-trong-so-yeu-ly-lich-s23638.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16962

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network