Fully-funded Scholarships for International students from Queen’s University in Canada 2021

Applications are open for the Queen’s University Scholarships in Canada 2021 without IELTS. Canada Scholarships are available to Study Undergraduate, Masters, and Ph.D. Degree Programs. More than 2,940 international students made Queen’s University their Education Destination in 2019. Queens University offers a large number of scholarships for international students in Canada, Awards, and Funding Sources to International Students. Separate Scholarships are available for Undergraduates and Graduates. Canadian scholarship for international students is a great choice because Canada is a Luxurious place to study. Canada is for providing quality education to international students at an affordable cost. 

Application Deadline: November 15, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Queen’s University
 • Course Level: Undergraduate, Bachelors, Masters, PhD.
 • Award: Fully-funded 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All are eligible
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All are eligible
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Should be an International Student residing and studying outside Canada.
 • Meet English Language Requirements.

How to Apply

 • The application process is online. Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved program. 

Apply Now

________________________________________________________________________

 

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Queen’s University 2021

Mở đơn đăng ký xin Học bổng từ Queen’s University ở Canada 2021 mà không cần bằng IELTS. Đây là học bổng thích hợp dành cho học sinh, sinh viên ở bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hơn 2.940 sinh viên quốc tế đã chọn Queen’s University thành ngôi trường học tập mơ ước vào năm 2019. Queen’s University cung cấp một số lượng lớn học bổng, Giải thưởng và Nguồn tài trợ lớn cho sinh viên quốc tế tại Canada. Ngoài ra, trường còn cung cấp thêm các loại học bổng bổng dành riêng cho sinh viên Đại học và Sinh viên chưa tốt nghiệp. Đăng ký Học bổng từ Queen’s University,  Canada là một lựa chọn tuyệt vời bởi Canada là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt bậc nhất thế giới. Đây hứa hẹn sẽ là những loại học bổng giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế với chi phí hợp lý.

Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 11 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Queen’s University, Canada
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Chưa tốt nghiệp, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Là sinh viên Quốc tế đang cư trú và học tập bên ngoài Canada.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh.

Làm sao để đăng ký

Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply Now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2121

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network