Full Scholarship for PhD Students at Australian National University 2020

The Australian Research Council Discovery Project Fellowship at Australian National University is the motive of the bursary is to support international and domestic students who want to pursue a Ph.D. degree program in Australia. The Australian National University was founded in 1946 and it is the public university. The university is one of the most selective institutions of higher learning and is observed as one of the most leading research universities in the world. The Australian National University is one of the most highly respected institutions and is constantly placed amongst the top-ranked university in the world.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Australian National University
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: $ 28,500 (non-taxable) 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Australia 
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Ph.D. degree in physical chemistry, physics, or an equivalent discipline.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Candidates must have the equivalent of an Australian Bachelor’s degree with First Class Honors (or equivalent) or a Master’s degree (with a significant research component) in Physical Chemistry, Physics, Engineering, or equivalent.
 • You must be able to demonstrate the capacity to undertake independent research.

How to Apply:

 • How to Apply: You must take admission at the Australian National University. After that, applicants should email Professor Vincent Craig directly at craig@anu.edu.au, to express interest.
 • Supporting Documents: 
 • Your CV and a copy of your academic transcripts with all subjects studied and grades obtained.
 • A cover letter of no more than 1 page expressing your motivation to apply for this position.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: accomplish the English language requirements of the university.

Benefits:

 • Winner will receive the amount of $28,092 and other benefits to complete their study in Australia.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Quốc Gia Úc (ANU) 2020

Chương trình Học bổng Khám phá Dự án của Hội đồng Nghiên cứu Úc tại Đại học Quốc gia Úc nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế và trong nước muốn theo học bằng Tiến sĩ. chương trình cấp bằng tại Úc. Đại học Quốc gia Úc được thành lập vào năm 1946 và là trường đại học công lập. Trường là một trong những cơ sở đào tạo bậc đại học được chọn lọc nhiều nhất và được coi là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Đại học Quốc gia Úc là một trong những học viện được đánh giá cao và liên tục nằm trong số các trường đại học được xếp hạng hàng đầu trên thế giới.

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc Gia Úc (ANU)

 

 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $ 28,092
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Úc
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

 

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng tiến sĩ về hóa lý, vật lý hoặc một chuyên ngành tương đương.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên phải có bằng Cử nhân Úc loại Một (hoặc tương đương) hoặc bằng Thạc sĩ (với một thành phần nghiên cứu quan trọng) tương đương về Hóa lý, Vật lý, Kỹ thuật hoặc tương đương.

– Bạn phải có Bằng Thạc sĩ môn học, hoặc bằng tốt nghiệp, bao gồm một dự án nghiên cứu hoặc luận án có thời gian toàn thời gian tương đương 6 tháng hoặc Tương đương với Bằng Danh dự của Úc trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, Bạn phải đăng ký nhập học tại Đại học Quốc gia Úc. Sau đó, các ứng viên nên gửi email trực tiếp cho Giáo sư Vincent Craig theo địa chỉ craig@anu.edu.au để bày tỏ sự quan tâm.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– CV của bạn và bản sao bảng điểm học tập của bạn với tất cả các môn đã học và điểm số đạt được

– Thư xin việc dài không quá 1 trang thể hiện mong muốn của bạn để ứng tuyển vào vị trí này.

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Vượt qua bài thi Tiếng Anh của trường.

Những lợi ích:

Người chiến thắng sẽ nhận được số tiền $ 28,092 và các quyền lợi khác để hoàn thành việc học tại Úc.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2213

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network