Full Scholarship for Ph.D Students at Leeds University 2020

With over 39,000 students, the University of Leeds is a comprehensive community in the UK. The university has always been committed to recruiting the brightest and best students regardless of background from around the world. It is among the world’s top 40 universities. The largest range of courses, most modern campus facilities, lively and multicultural environment, and well-trained staff make this institution more wonder. It has been committed to its mission of helping students achieve their career goals.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Leeds University
 • Department: School of Physics and Astronomy
 • Course Level: Postgraduate research
 • Award: £22,750
 • Number of Awards: 1
 • Access Mode: Online
 • Nationality: UK 
 • The award can be taken in online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Research degree program
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Aspirants must possess at least a first-class or an upper-second class British Bachelors Honours degree or equivalent in an appropriate discipline
 • Candidates must have classed as overseas for tuition fee purposes.

How to Apply:

 • How to Apply: Applicants should apply for a research degree program at the university through the University’s website. Applicants are advised to state clearly that the funding they wish to be considered for is the School of Physics & Astronomy Fee-Only Scholarship.
 • Supporting Documents: 
 • Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants follow the official website.
 • Required Language: IELTS of 6.0 overall with at least 5.5 in each component (reading, writing, listening, and speaking) or equivalent.

Benefits:

The sponsorship will provide the award of £22,750 to cover the fee of a postgraduate research degree program at the University of Leeds’ School of Physics & Astronomy.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Leeds 2020

 

Với hơn 39.000 sinh viên, Đại học Leeds là một cộng đồng toàn diện ở Vương quốc Anh. Trường luôn cam kết tuyển dụng những sinh viên sáng giá và xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. Trường nằm trong số 40 trường đại học hàng đầu thế giới. Các khóa học đa dạng nhất, cơ sở vật chất trong khuôn viên hiện đại nhất, môi trường sống động và đa văn hóa cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản làm cho học viện này trở nên tuyệt vời hơn. Trường đã được cam kết với sứ mệnh giúp sinh viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ.

 

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Leeds
 • Sở: Vật lý và Thiên văn
 • Cấp độ: Nghiên cứu sau đại học
 • Giải thưởng: £22,750
 • Số lượng giải thưởng: 1
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Anh
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại online

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trinh nghiên cứu
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên phải có ít nhất bằng cử nhân danh dự hạng nhất hoặc hạng hai của Anh hoặc tương đương trong một chuyên ngành thích hợp

– Ứng viên phải được có lớp ở nước ngoài vì mục đích học phí.

– Ứng viên phải được nhận vào một chương trình cấp bằng nghiên cứu tại Trường Vật lý & Thiên văn của Đại học Leeds.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, ứng viên nên đăng ký chương trình cấp bằng nghiên cứu tại trường đại học thông qua trang web của trường. Các ứng viên nên nêu rõ rằng khoản tài trợ mà họ muốn được xem xét là Học bổng của Trường Vật lý & Thiên văn.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.

 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: 6.0 IELTS với tối thiểu 5.5 cho mỗi thành phần (đọc, viết, nghe và nói) hoặc tương đương.

Những lợi ích:

Giải thưởng trị giá 22,750 bảng Anh để trang trải học phí của chương trình cấp bằng nghiên cứu sau đại học tại Trường Vật lý & Thiên văn của Đại học Leeds.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2217

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network