Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Einstein Tại Đức

Học bổng Albert Einstein hiện tại mở đơn cho năm 2022. Với học bổng này, Diễn đàn Einstein và Quỹ Daimler and Benz muốn mang đến cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc từ Đức và nước ngoài cơ hội thực hiện một dự án nghiên cứu nằm ngoài công việc trước đây của họ.

Mục đích của học bổng là để hỗ trợ những nhà khoa học trẻ – như Albert Einstein – không chỉ được đặc trưng bởi những thành tựu đặc biệt của họ trong một lĩnh vực khoa học cụ thể, mà còn bởi cam kết liên ngành của họ.

Học bổng được liên kết với một kỳ nghỉ hè tại ngôi nhà  của Einstein ở Caputh, kéo dài từ năm đến sáu tháng. Einsteinhaus là một địa điểm có ý nghĩa về cả lịch sử khoa học và kiến ​​trúc, có kết nối với các trường đại học Potsdam và Berlin. 

Hạn cuối: 15/05/2021

Những lợi ích

trợ cấp 10.000 EUR cũng như chi phí đi lại phát sinh. Khoản trợ cấp này nhằm trang trải chi phí sinh hoạt và chi phí dự án phát sinh trong thời gian làm nghiên cứu sinh của bạn.

Đủ điều kiện

  • Ứng viên phải dưới 35 tuổi
  • Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhân văn, xã hội hoặc khoa học tự nhiên.
  • Dự án được đề xuất của bạn không được là một phần của luận văn hoặc luận án của bạn và các tài liệu đăng ký phải bằng tiếng Anh. Nếu không, dự án bạn có thể đề xuất sẽ không có giới hạn nào miễn là bạn có thể bảo vệ ý tưởng của mình là thú vị, độc đáo và khả thi trong thời gian nghiên cứu sinh. Vui lòng xem xét liệu các cơ sở có sẵn cho bạn có cho phép bạn theo đuổi dự án của mình một cách thích hợp hay không.

Hồ sơ

  • một CV
  • một đề xuất dự án hai trang
  • hai thư giới thiệu.

Link thông tin

Albert Einstein-Stipendium

Shortlink: https://youthop.vn?p=2594

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network