Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Pháp Eiffel Năm 2021 Bậc Cao Học

Học bổng Eiffel được phát triển bởi Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế, cho phép các cơ sở đào tạo đại học ở Pháp thu hút được những sinh viên quốc tế xuất sắc bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo ra những nhà lãnh đạo quốc tế tương lai trong các lĩnh vực công và tư, trong các ngành học được ưu tiên đồng thời thu hút các sinh viên đến từ các nước đang phát triển dưới 30 tuổi cho bậc Thạc sĩ và các sinh viên đến từ các nước đang phát triển cũng như các nước công nghiệp dưới 35 tuổi cho bậc Tiến sĩ.

Hồ sơ sẽ được ưu tiên đối với các lĩnh vực nghiên cứu: pháp luật; kinh tế và quản lý; khoa học kỹ thuật, khoa học chính trị.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 08/01/2020

Thông báo kết quả : tuần 22.03.2021

Giá Trị Học Bổng

– Thạc sĩ: 1181E/ tháng
– Tiến sĩ: 1400E/ tháng
Xin lưu ý, Học bổng Eiffel không bao gồm học phí.

Tiêu chí ứng tuyển

– Quốc tịch: Chương trình được thiết kế dành cho công dân nước ngoài. Các
ứng cử viên có quốc tịch Pháp không đủ điều kiện.
– Giới hạn độ tuổi: Không quá 30 tuổi vào ngày hội đồng tuyển chọn gặp gỡ thạc
sĩ, không quá 35 tuổi vào ngày hội đồng tuyển chọn gặp tiến sĩ
– Nộp đơn đăng ký: Các hồ sơ được đưa ra bởi các tổ chức chính của Pháp, để
xem xét và cấp học bổng cho ứng viên vào trong chương trình mà họ đã lựa chọn.
– Không nhận học bổng nào khác của chính phủ Pháp tại thời điểm xét học bổng

Thông tin chi tiết truy cập tại

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel

Shortlink: https://youthop.vn?p=2616

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network