[Đài Loan] Học Bổng Của Trường Đại Học Quốc Gia Giao Thông NCTU

HẠN ĐĂNG KÍ: 31/12/2020, 31/03/2021 và 30/06/2021 (Dựa theo khóa học và ngày nhập học)

Trường Đại học Quốc gia Giao Thông (NCTU) ở Đài Loan đã đặc biệt thành lập một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế khi đăng kí nhập học tại NCTU. Bộ Giáo dục là đối tượng trợ cấp cho nguồn ngân sách Học bổng này  và chi phí được hỗ trợ bởi NCTU chỉ dành cho những sinh viên theo học chương trình Sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sĩ).

Trường Đại học Quốc gia Giao Thông cung cấp 3 loại Học bổng quốc tế : 

 1. Dành cho sinh viên Đã tốt nghiệp 
 • Học bổng Nghiên cứu sinh:

       + 20,000 NTD/tháng ~ 16.200.000d

       + Một phần học phí hỗ trợ.

 • Hỗ trợ Giảng dạy tại trường:

       + 13,000 NTD/tháng ~ 10.530.000d

       + Một phần học phí hỗ trợ.

       + Văn phòng giao lưu quốc tế chịu trách nhiệm sắp xếp công việc giảng dạy hoặc quản trị.

       2. Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp 

 • Học bổng Nghiên cứu sinh:

+  20,000 NTD/tháng ~ 16.200.000d

+ Một phần học phí hỗ trợ

 • Học bổng Quốc tế:

       + 7,000 NTD/tháng ~ 5.700.000d

       + Một phần phí hỗ trợ

       3. Phí hỗ trợ 

 • Sinh viên chưa tốt nghiệp: bao gồm học phí và các lệ phí khác.
 • Sinh viên đã tốt nghiệp: bao gồm lệ phí bắt buộc và một phần học phí ( <1,590 NTD/học phần ~<1.288.000d).
 • Chỉ được cung cấp khi sinh viên không tham gia bất kỳ học bổng Chính phủ nào khác.

       4. Lưu ý

 • Học bổng dành cho Sinh viên quốc tế được trao 1 năm/1 lần.
 • Chỉ dành cho sinh viên đang hoạt động đầy đủ trên trường. Những sinh viên có ý định rời trường trong vòng 1 tháng hoặc lâu hơn phải được chấp thuận của tư vấn viên, nếu không Học bổng sẽ bị hủy bỏ.

 Yêu cầu: 

 • Học bổng nghiên cứu sinh dành cho sinh viên Đã tốt nghiệp:

       + Mới tốt nghiệp: Cần có thành tích học tập xuất sắc và có tiềm năng nghiên cứu.

       + Tốt nghiệp đã lâu: Đã tham gia ít nhất 8 học phần với điểm trung bình trên 85 trong năm học trước và nhập đơn bằng những bài báo cáo luận án để được xem xét. Những người đã hoàn thành học phần có thể thay thế nó bằng các bản báo cáo luận án.

 • Việc hỗ trợ giảng dạy dành cho sinh viên Đã tốt nghiệp:

       + Mới tốt nghiệp: Thành tích học tập tốt.

       + Tốt nghiệp đã lâu: Đã tham gia ít nhất 8 học phần với điểm trung bình trên 75 trong năm học trước và nhập đơn bằng những bài báo cáo luận án để được xem xét. Những người đã hoàn thành học phần có thể thay thế nó bằng các bản báo cáo luận án.

 • Học bổng nghiên cứu sinh dành cho sinh viên Chưa tốt nghiệp:

       + Mới nhập học: Cần có thành tích học tập xuất sắc và có tiềm năng nghiên cứu.

       + Theo học đã lâu: Đã tham gia ít nhất 9 học phần với điểm trung bình trên 85 trong năm học trước.

 • Học bổng Quốc tế dành cho sinh viên Chưa tốt nghiệp:

       + Mới nhập học: Thành tích học tập tốt.

       + Theo học đã lâu: Đã tham gia ít nhất 9 học phần với điểm trung bình trên 70 trong năm học trước.

 • Điểm thành phần trong mỗi kỳ phải trên 80.
 • Học bổng Quốc tế được công nhận 1 năm/1 lần và sẽ được xem xét hàng năm.

Cách đăng kí Học bổng Quốc tế của NCTU:

 • Đăng kí theo chương trình muốn theo học.
 • Khi điền đơn, đánh dấu dưới mục “Học bổng NCTU” trên form để được xét duyệt.
 • Xác nhận đơn điền cùng với những tài liệu được yêu cầu khác tới Bộ phận tuyển sinh quốc tế
 • Liên hệ xem tại: Link này
 • Thông tin chi tiết về học bổng và đơn đăng kí, truy cập Trường Đại học Chiao Tung hoặc Du học sinh quốc tế 

BY < Le Khanh Huyen – Vân Anh >

© YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network