Deadline: 01/02/2021

[Cuộc thi] Giải Thưởng WISE Về Giáo Dục 2021

Giải thưởng WISE tuyên dương những đóng góp nổi bật của cá nhân hay tổ chức dành cho ngành Giáo dục; và dành cho những giải pháp hợp lý họ đưa ra nhằm lên ý tưởng phát triển xa hơn nữa sáng kiến của cá nhân hay tập thể đó. 

 Giải thưởng WISE về Giáo dục vinh danh và chia sẻ tầm nhìn của người đoạt giải trong việc xây dựng tương lai cho nền Giáo dục bằng cách cung cấp các khoản hỗ trợ cho người chiến thắng trong vòng 2 năm để mở rộng quy mô ảnh hưởng của họ. 

Giá trị giải thưởng:
 • 500,000$ tiền mặt
 • Một huân chương
Điều kiện:
 1. Người được đề cử
 • Quy trình tuyển chọn sẽ chỉ thông qua các đề cử. Sự tự đề cử sẽ bị loại bỏ.
 • Những ứng viên sáng giá có thể là nghiên cứu viên, người hành nghề Giáo, lãnh đạo tổ chức và có thể thuộc bất kì phân mục nào liên quan đến Giáo dục, ví dụ như Giáo dục trẻ em, K12, Bậc học nâng cao, Học nghề, Học từ xa, Công nghệ học, Học tập dành cho người khiếm khuyết, Giáo dục không chính thống, Học suốt đời.
 • Người được đề cử có thể là bất cứ ai trên thế giới nếu họ phù hợp với tiêu chuẩn được đưa ra.

2. Người đề cử

 • Phải là một cá nhân.
 • Có thể đang làm việc với ứng viên, là một phần trong cộng đồng, một trong những người thụ hưởng của ứng viên hoặc không có quan hệ gì với ứng viên đó.
 • Người đề cử sẽ điền đơn đề cử và có hiểu biết rõ ràng về công việc của ứng viên.
 • Người đề cử có thể điền đơn mà không có sự biết đến của ứng viên. (hoặc ngược lại)
 • Phải cung cấp thông tin liên hệ cần thiết; trong trường hợp ban tổ chức WISE mong muốn liên lạc với người đề cử để trao đổi thông tin chi tiết hơn.
Tiêu chí: (cho người được đề cử)
 • Cam kết cho Giáo dục: Ứng viên phải cam kết không thời hạn để giải quyết các vấn đề Giáo dục trong địa phương hoặc quốc tế.
 • Đổi mới hệ thống một cách tích cực: Ứng viên phải là một chất xúc tác với các thay đổi mang tính hệ thống bằng cách đưa ra những đổi mới sáng tạo cho các thử thách ở địa phương hoặc nền Giáo dục toàn cầu.
 • Lãnh đạo: Tầm nhìn của ứng viên không chỉ mang tính cách tân mà còn mang tính thách thức theo thực cảnh. Sẽ là đầu não của dự án/tổ chức, không chỉ đơn thuần là người giám sát. Hơn nữa, cần có nguồn năng lượn và khát vọng tiếp tục phát huy và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của “tác phẩm”.
 • Ảnh hưởng lâu dài: Đóng góp của ứng viên sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực và lâu dài đối với cuộc sống của những đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, những ứng viên được tuyển chọn cần phải phác thảo rõ ràng cách WISE tối ưu hóa, phát triển và cân đo ảnh hưởng của họ.

Tải mục hướng dẫn chi tiết

Trang web chính thức


BY <Le Khanh Huyen>

© YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network