Deadline: 31/12/2020

CQ University for International Students in Rockhampton, Australia

Scholarship Overview

Scholarships are awarded to recognize strong academic performance as well as enable better access so that students can reach their full potential and build on their education aspiration.  Every year the University provides approximately A$24 million worth of scholarships to support international students.

The International Student Scholarship (ISS) is available to all new international English (packaged with an academic course), vocational, research and full degree academic coursework students who meet the academic criteria at CQUniversity Australia.

Benefits:  25% for new students’ tuition.

Why study at CQ University?

CQUniversity, located in Rockhampton, Australia, ranks among some of the world’s best universities according to Times Higher Education and Quacquarelli Symonds (QS) rankings. The QS Graduate Employability Rankings 2020 ranks CQUniversity as one of the top 500 universities globally. CQUniversity produces research that has a real-world impact, and our Excellence in Research for Australia (ERA) results show we produce world-class research in 22 research categories.

CQ University’s graduates are some of the most sought-after in Australia, due to our reputation for work-integrated learning and industry-aligned courses, and experience some of the nation’s best graduate outcomes. We’re also regarded as the nation’s most inclusive and engaged university, with our award-winning academic and research staff making a real impact on the communities and industries we serve.

Eligibility

 • University: CQ University
 • Course Level: English Language + Academic; VET; Undergraduate; Postgraduate (Course work); Postgraduate (Research)
 • Length of Scholarship: Duration of course
 • Application Deadline: 31 December 2030.
 • Eligible Countries: All nationalities
 • Admissible Criteria:
  • A minimum overall grade average of 65% or equivalent; or
  • Minimum GPA of 4.9 (7 point scale*); or
  • Minimum GPA of 2.6 (4 point scale with 2 as the minimum passing grade) from the most recent successfully completed studies.
 • Campus location: Adelaide; Brisbane; Bundaberg; Cairns; Gladstone; Mackay; Melbourne; Noosa; Perth; Rockhampton; Sydney; Townsville

Application Process

1.How to apply

You must apply for the International Student Scholarship when you apply for your English (packaged with an academic course), vocational, research, or full degree academic course at the same time through our online system iStart.

You will be able to monitor the status and outcome of your application through Start.

2. Application Materials

Must provide all certified or original translated completion certificates and academic transcripts to enable an assessment of your application.

APPLY NOW


Tổng quan về học bổng

Học bổng được trao để công nhận kết quả học tập cũng như tạo cơ hội để sinh viên có thể phát huy hết tiềm năng và xây dựng dựa trên nguyện vọng giáo dục của họ. Hàng năm, trường đại học CQ cung cấp học bổng trị giá khoảng 24 triệu đô la Úc để hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Học bổng sinh viên quốc tế (ISS) dành cho tất cả du học sinh quốc tế mới (enroll cùng với một khóa học), sinh viên học nghề, nghiên cứu và học thuật toàn phần đáp ứng các tiêu chí học tập tại CQUniversity Australia.

Lợi ích: 25% cho học phí của sinh viên mới.

Tại sao nên chọn tại Đại học CQ?

CQ University, tọa lạc tại Rockhampton, Úc, được xếp hạng trong số một số trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Times Greater Education và Quacquarelli Symonds (QS). Bảng xếp hạng tỉ lệ học sinh có việc làm ngay hậu tốt nghiệp của của QS năm 2020 xếp hạng CQUniversity là một trong 500 trường đại học hàng đầu trên toàn cầu. CQUniversity tạo ra nghiên cứu có tác động trong thế giới thực và kết quả Xuất sắc về Nghiên cứu của Úc (ERA) cho thấy trường đã và đang sản xuất nghiên cứu tầm cỡ thế giới trong 22 loại nghiên cứu.

Sinh viên tốt nghiệp của Đại học CQ là một trong rất được săn đón ở Úc, do danh tiếng của trường về các khóa học tích hợp công việc và phù hợp với ngành, và trải nghiệm một số kết quả tốt nghiệp tốt nhất của quốc gia. Đại học CQ cũng được coi là trường đại học toàn diện và gắn bó nhất với quốc gia, với đội ngũ nghiên cứu và nghiên cứu từng đoạt giải thưởng của chúng tôi đã tạo ra một tác động thực sự đến các cộng đồng và ngành công nghiệp chúng tôi phục vụ.

Điều kiện học bổng

 • Tổ chức: Đại học CQ
 • Khóa học: Tiếng Anh + Học thuật; Đại học; Sau đại học (Khóa học); Sau đại học (Nghiên cứu)
 • Thời lượng học bổng: Thời lượng khóa học
 • Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 12 năm 2030
 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Tiêu chí được chấp nhận:
  • Điểm trung bình tối thiểu là 65% hoặc tương đương; hoặc là
  • Điểm trung bình tối thiểu 4,9 (thang điểm 7 *); hoặc là
  • Điểm trung bình tối thiểu 2,6 (thang điểm 4 với 2 là điểm đậu tối thiểu) từ các chương trình học hoàn thành gần đây nhất.
 • Địa điểm khuôn viên: Adelaide; Brisbane; Bundaberg; Thành phố Cairns; Gladstone; Mackay; Melbourne; Noosa; Perth; Rockhampton; Sydney; Townsville

Quy trình nộp đơn

1. Cách áp dụng

Bạn phải nộp đơn xin Học bổng cho Du Học Sinh Quốc tế khi bạn đăng ký học tiếng Anh cùng với một khóa học, dạy nghề, nghiên cứu hoặc khóa học full-time. Đơn xin học bổng sẽ nộp qua hệ thống iStart của trường cùng lúc bạn apply cho chương trình học.

2. Tài liệu ứng dụng

Phải cung cấp tất cả các chứng chỉ và bằng (bản dịch được chứng thực hoặc bản gốc) và bảng điểm học tập.

APPLY TẠI ĐÂY

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *