Deadline: 30/11/2020

Clemenger BBDO funding for International Students at Melbourne Business School, Australia

To increase the participation of students in the field of marketing, Melbourne Business School has designed a mind-blowing program called Clemenger BBDO Scholarship.

Through this funding opportunity, Melbourne Business School wants to find talented students from around the world for its prestigious MBA and Master of Marketing programs. This scheme will be allocated based on academic merit.

Formed in 1963, Melbourne Business School is a renowned graduate school of the University of Melbourne. It has always been dedicated to providing students with a world-class education in the field of management. Every year, through its variety of programs, it attracts bright and ambitious leaders from all over the world to study.

Why would you like to study at Melbourne Business School? The school is especially recognized for its friendly environment, its affordability, its well-educated lectures, and its advanced facilities. Its degree programs and courses have been ranked among the best in the world.

Application Deadline: November 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Melbourne Business School
 • Department: N/A
 • Course Level: Master
 • Award: $50,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: This scholarship is available for the following programs: Master of Marketing and Part-time MBA.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Can be of any nationality
 • Must have applied for an approved course at Melbourne Business School.

How to Apply

 • How to Apply: All applicants will have to apply first for an applicable course at the school. After that, they must fill out an online application form that must include a CV.
 • Supporting Documents: The following documents must be sent at the time of admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants must have a bachelor’s degree program at an accredited college and university to take part in a master’s degree programme.
 • Language Requirement: The university accepts the following English qualifications for most of the courses: IELTS, TOEFL- iBT, TOEFL- paper-based, and PTE.

Benefits: This support will cover the partial tuition fee worth $50,000 of any approved course.

—————————————————————————————————————————

Quỹ học bổng Clemenger BBDOdành cho sinh viên quốc tế tại Melbourne Business School

Học bổng Clemenger BBDO của Melbourne Business School dành cho sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới cho các chương trình MBA và Thạc sĩ Marketing uy tín. Chương trình này sẽ chọn lựa dựa trên thành tích học tập.

Được thành lập vào năm 1963, Melbourne Business School là một thành viên nổi tiếng của Đại học Melbourne. Trường đi đầu trong việc cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực quản lý. Hàng năm, thông qua các chương trình đa dạng, nơi đây thu hút các nhà lãnh đạo sáng giá và đầy tham vọng từ khắp nơi trên thế giới đến học tập.

Tại sao bạn muốn học tại Melbourne Business School? Trường đặc biệt được công nhận về môi trường thân thiện, khả năng chi trả, các bài giảng được giáo dục tốt và cơ sở vật chất tiên tiến. Chương trình cấp bằng và khóa học của nó đã được xếp hạng trong số tốt nhất trên thế giới.

Hạn cuối: 30/11/2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/Tổ chức: Melbourne Business School
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: 50.000 đô la
 • Số lượng giải thưởng: (không đề cập)
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện tham gia

 • Áp dụng cho tất cả các quốc tịch
 • Áp dụng cho khóa học/ môn học: Thạc sĩ Marketing và MBA bán thời gian.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào
 • Phải đăng ký một khóa học đã được phê duyệt tại Melbourne Business School.

Làm thế nào để đăng ký

 • Tất cả các ứng viên sẽ phải nộp đơn trước tiên cho một khóa học áp dụng tại trường. Sau đó, họ phải điền vào mẫu đơn trực tuyến phải có CV.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các tài liệu sau phải được gửi tại thời điểm nhập học: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có chương trình cấp bằng cử nhân tại một trường cao đẳng và đại học được công nhận để tham gia chương trình cấp bằng thạc sĩ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trường đại học chấp nhận các bằng cấp tiếng Anh sau đây cho hầu hết các khóa học: IELTS, TOEFL- iBT, TOEFL- dựa trên giấy và PTE.

Quyền lợi

Hỗ trợ này sẽ bao gồm học phí một phần trị giá 50.000 đô la của bất kỳ khóa học được phê duyệt.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network