Deadline: 19/06/2020

City University of London Academic Excellence International Scholarship in UK

The City University of London is now removing financial barriers for law students through its Academic Excellence Scholarship. This programme is managed by City Law School.

The sponsorship will be awarded based on academic excellence for the academic year 2020-21. Both domestic and international students who fulfil requirements will be considered for this opportunity.

Why study at the City University of London? The university presents a unique combination of exceptional education and research. It has been ranked third for student satisfaction, and eleventh for graduate starting salary in the UK. As a student at this university, you will benefit from excellent facilities, student services, well-constructed courses, and top-class teaching.

Application Deadline: June 19, 2020, and November 2, 2020, for January 2021 intake

Brief Description                                                                    

 • University or Organization: City, University of London
 • Department: N/A
 • Course Level: Master
 • Award: £2,000 to £5,000
 • Number of Awards: 100
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: All countries are eligible
 • Eligible Course or Subjects: The grant is open for the following courses:
 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Graduate Entry LLB (GE LLB)
 • LLM (Master of Laws)
 • Legal Practice Course
 • Eligibility Criteria: To be selected for this opportunity, you need to fulfill all the requirement given below:
 • Home/ EU/ International students are eligible
 • Applicants must have a conditional or unconditional offer of a place on one of the courses given above.

How to Apply

 • How to Apply: Students will be eligible to apply for this application only after successfully taking part in an approved course at the university.
 • Supporting Documents: Recipients are required to submit the following documents as a part of the application for admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Admission requirements vary from one course to another.
 • Language Requirement: The University recognizes the following English qualifications for most of the programs: IELTS Academic, IELTS UKVI, and Pearson Test of English (PTE) Academic, IGCSE, and Cambridge English Advanced. To get more information in this regard, please click on this link.

Benefits

The participants of Bar Vocational Studies courses will get a scholarship of £5,000. On the other hand, candidates of GE LLB, LPC, LLM, and Graduate Diploma in Law will receive a scholarship worth £2,000 to £3,000.


City University of London Academic Excellence International Scholarship in UK

Đại học Thành phố Luân Đôn hiện cung cấp học bổng hỗ trợ tài chính cho sinh viên Luật thông qua Học bổng Học thuật Xuất sắc. Chương trình này được quản lý bởi Trường Luật Thành phố.

Việc tài trợ sẽ được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2020-21. Cả sinh viên trong nước và quốc tế đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét cho cơ hội này.

Tại sao học tại Đại học Thành phố Luân Đôn? Ngôi trường sự kết hợp độc đáo của giáo dục và nghiên cứu đặc biệt. Ngoài ra, trường được được xếp hạng thứ 3 về sự hài lòng của sinh viên và thứ 11 cho mức lương khởi điểm tốt nghiệp ở Anh. Là một sinh viên tại trường đại học này, bạn sẽ được sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ sinh viên tuyệt vời, các khóa học được xây dựng tốt và giảng dạy hàng đầu.

Hạn cuối nộp đơn: 19/06/2020 cho kỳ nhập học tháng 9 và ngày 02/11/2020 cho kỳ nhập học 01/2021

Thông tin cơ bản

 • Trường/Tổ chức: Thành phố, Đại học Luân Đôn
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: 2.000 đến 5.000 bảng
 • Số lượng giải thưởng: 100
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Học bổng được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Áp dụng cho tất cả các quốc gia 
 • Áp dụng cho các khóa học sau:
 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Graduate Entry LLB (GE LLB)
 • LLM (Master of Laws)
 • Legal Practice Course
 • Sinh viên đăng ký cần đáp ứng những tiêu chí sau:
 • Sinh viên trong nước/ EU/ quốc tế đều có thể tham gia
 • Sinh viên được đồng ý nhập học tại một trong các khóa học được đưa ra ở trên

Làm thế nào để đăng ký

 • Cách đăng ký: Sinh viên sẽ chỉ đủ điều kiện nộp đơn cho ứng dụng này sau khi tham gia thành công khóa học được phê duyệt tại trường đại học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Người nhận được yêu cầu nộp các tài liệu sau đây như một phần của đơn xin nhập học: Bằng cấp trước đó, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu nhập học thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trường đại học công nhận các bằng cấp tiếng Anh sau đây cho hầu hết các chương trình: IELTS Học thuật, IELTS UKVI và Pearson Test of English (PTE) Academy, IGCSE và Cambridge English Advanced.

Quyền lợi

Sinh viên tham gia khóa học Bar Vocational Studies sẽ nhận được học bổng trị giá 5.000 bảng. Các ứng viên của GE LLB, LPC, LLM và Graduate Diploma in Law sẽ nhận được học bổng trị giá từ 2.000 đến 3.000 bảng Anh.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network