Deadline: 30/03/2024

Chương Trình Trao Đổi Ngắn Hạn Về Đa Dạng Sinh Học Tại Yokohama, Nhật Bản

Được công nhận và được hỗ trợ bởi Ban Thư ký Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD), Mạng lưới Thanh niên Toàn cầu về Đa dạng Sinh học (GYBN) đại diện cho tiếng nói của thanh niên toàn cầu trong các cuộc đàm phán dưới Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD), nâng cao nhận thức giữa thanh niên về giá trị của đa dạng sinh học, và kết nối các cá nhân và tổ chức thanh niên nhằm xây dựng một liên minh toàn cầu để ngăn chặn sự mất mát của đa dạng sinh học.

📌THÔNG TIN CHUNG:

  • Thời gian diễn ra: Từ ngày 25 đến 31 tháng 8 năm 2024
  • Địa điểm: Yokohama, Nhật Bản
  • Học bổng bao gồm: chi phí đi lại, chỗ ở và ăn uống
  • Hạn chót nộp đơn: 30 tháng 3, vào lúc 23:59 UTC (Giờ Trung tâm Toàn cầu).

📌TIÊU CHÍ LỰA CHỌN:

  • Phải là thành viên tích cực của một tổ chức thanh niên / tổ chức môi trường, phong trào / mạng lưới/ cộng đồng đang làm việc về Đa dạng Sinh học ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và / hoặc quốc tế.
  • Các thành viên thanh niên phải có độ tuổi từ 18-35 vào thời điểm của hội nghị
  • Cam kết với các mục tiêu liên quan đến đa dạng sinh học, lý tưởng là với một lịch sử cam kết mạnh mẽ, hoặc quen thuộc với KMGBF, CBD và / hoặc NBSAPs.
  • Phải cam kết chia sẻ kiến thức và thực hiện các kết quả thu được từ Hội nghị.

📌LINK ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-trao-doi-ngan-han-ve-da-dang-sinh-hoc-tai-yokohama-nhat-ban-s24169.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17083

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network