Deadline: 31/05/2024

Chương Trình Học Bổng Theo Diện Hiệp Định Tại Maroc Năm 2024

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06) và Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06; Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2024 như sau:

📌 THÔNG TIN CHUNG

 • Số lượng học bổng: 10 suất đào tạo trình độ Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 • Thời gian đào tạo
  • Chương trình đại học: từ 03 đến 04 năm học.
  • Chương trình thạc sĩ: 02 năm học.
  • Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm.
 • Ngôn ngữ học tập: Ngôn ngữ chính sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Pháp.
  • Đối với chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Ả rập.
  • Đối với chuyên ngành Khoa học pháp lý, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Pháp hoặc tiếng Ả rập.
 • Chế độ học bổng: 
  • Từ phía Ru-ma-ni: Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Ma-rốc cấp học bổng bao gồm phí đào tạo, chăm sóc y tế và cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo quy định của Chính phủ Ma-rốc.
  • Từ phía Việt Nam:Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, vé máy bay một lượt đi và về theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Ma-rốc.
 • Hạn chót nhận hồ sơ: trước ngày 31/5/2024 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online).

📌 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 

 • ĐIỀU KIỆN CHUNG
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
  • Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khoẻ do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước;
  • Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển);
  • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;
  • Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học tại Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia (đối với ứng viên dự tuyển học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ/tiến sĩ);
  • Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học;
  • Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. 
  • Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;
 • ĐIỀU KIỆN VỀ NGOẠI NGỮ
  • Ứng viên có chứng chỉ tiếng Pháp do các cơ quan có thẩm quyền cấp và còn thời hạn theo quy định (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển).
  • Trường hợp ứng viên chưa biết tiếng Pháp cần theo học tiếng Pháp trong năm học 2024/2025 tại các Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Pháp tại Việt Nam để đạt trình độ tiếng Pháp đáp ứng yêu cầu của khóa học chuyên ngành đã đăng ký (kinh phí của khóa học tiếng Pháp tại Việt Nam do ứng viên tự chi trả). Sau khi kết thúc khóa học tiếng Pháp tại Việt Nam, ứng viên sẽ phải tham gia dự tuyển đầu vào theo các chuyên ngành đã đăng ký. Trường hợp đạt yêu cầu, ứng viên sẽ được nhập học chuyên ngành tại Ma-rốc.
  • Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Ả rập cần thông thạo ngôn ngữ này.
 • ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ
  • Đại học: 
   • Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung, độ tuổi từ 19-23 tuổi) có kết quả 03 năm học trung học phổ thông (THPT) và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương).
   • Học sinh đang học lớp 12, có kết quả học tập THPT đạt từ 7,0, đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2024 khi làm thủ tục đi học.
  • Thạc sĩ: 
   • Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu: có  thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/5/2024 (căn cứ quyết định/hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không quá 40 tuổi (tính đến ngày 31/5/2024), tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
   • Sinh viên tốt nghiệp đại học (trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/5/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
  • Tiến sĩ: 
   • Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu, có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/5/2024 (căn cứ quyết định/hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không quá 40 tuổi (tính đến 31/5/2024), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
   • Học viên tốt nghiệp thạc sĩ (trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
 • ƯU TIÊN
  • Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu, có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/5/2024 (căn cứ quyết định/hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không quá 40 tuổi (tính đến 31/5/2024), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
  • Học viên tốt nghiệp thạc sĩ (trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến 31/5/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.
 • KHÔNG XÉT TUYỂN NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU
  • Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định;
  • Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển;
  • Đã được cấp học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý để đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo;
  • Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 01 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học).

📌 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Nộp hồ sơ trực tuyến (online)tại: https://tuyensinh.vied.vn/
  • Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.
 • Nộp hồ sơ bản giấy
  • Ứng viên chuyển 01 bộ hồ sơ giấy chính thức bằng tiếng Việt, 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Pháp (theo phụ lục 4) bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế), 35 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Ma-rốc năm 2024.
 • Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-theo-dien-hiep-dinh-tai-maroc-nam-2024-s24544.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17250

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network