Deadline: 23/10/2024

Chương Trình Học Bổng Thăm Quan Của The British Academy Năm 2025

Chương trình Học bổng Thăm quan cung cấp cơ hội cho các học giả và nhà nghiên cứu đã thành danh theo đuổi các dự án nghiên cứu hoặc tham gia phát triển chuyên môn tại một tổ chức uy tín ở nước ngoài. Các chương trình này thường kéo dài từ vài tháng đến một năm học đầy đủ, cho phép các học giả điều chỉnh trải nghiệm của mình theo mục tiêu của họ. Quỹ thường được cung cấp để trang trải chi phí đi lại, sinh hoạt và đôi khi thậm chí là chi phí nghiên cứu.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Hạn đăng ký: 23/10/2024
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia

📌ĐIỀU KIỆN

 • Người nộp đơn phải có bằng tiến sĩ sau tiến sĩ hoặc có kinh nghiệm tương đương tại thời điểm nộp đơn.
 • Người nộp đơn không được trong quá trình hoàn thành chương trình tiến sĩ hoặc đang chờ kết quả bảo vệ luận án/nộp bản sửa lỗi tại thời điểm nộp đơn.
 • Người nộp đơn phải ở ngoài Vương quốc Anh tại thời điểm nộp đơn. Những người đã sống tại Vương quốc Anh hoặc làm việc chủ yếu cho một tổ chức tại Vương quốc Anh sẽ không đủ điều kiện.
 • Người nộp đơn không thể tiến hành nghiên cứu liên quan đến Học bổng Thăm quan của họ bên ngoài Vương quốc Anh, nhưng có thể thực hiện các chuyến đi thực địa ngắn ngày ở nước ngoài. Trong thời gian trao giải, Học bổng Thăm quan thường có thể dành tổng cộng một tháng cho hoạt động thực địa như vậy bên ngoài Vương quốc Anh (nếu giữ học bổng trong sáu tháng).
 • Người nộp đơn có thể có hợp đồng dài hạn hoặc hợp đồng có thời hạn, nhưng hợp đồng không được kết thúc trước ngày kết thúc của Học bổng thăm quan. Các học giả độc lập được hoan nghênh nộp đơn.
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đã liên lạc với tổ chức chủ nhà tại Vương quốc Anh trước khi nộp đơn.

📌QUYỀN LỢI

 • Chương trình này cho phép bạn theo đuổi nghiên cứu hoặc phát triển chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc khoa học xã hội và nhân văn, thúc đẩy sự hợp tác giữa các học giả quốc tế trong các lĩnh vực này.
 • Chương trình cung cấp cơ hội sống và làm việc tại Vương quốc Anh trong tối đa sáu tháng, cho phép bạn đắm mình hoàn toàn vào môi trường học thuật và văn hóa.
 • Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể lên tới 40.000 bảng Anh để trang trải chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt tại Vương quốc Anh và thậm chí một số chi phí nghiên cứu, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính liên quan đến học bổng của bạn.
 • Bạn sẽ có cơ hội hợp tác với các nhà nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng của Vương quốc Anh, có khả năng đưa ra các nghiên cứu và ấn phẩm mang tính đột phá.
 • Học bổng này thúc đẩy sự phát triển của các mạng lưới nghiên cứu mới giữa các học giả quốc tế và học giả Vương quốc Anh, thúc đẩy trao đổi kiến ​​thức và hợp tác trong tương lai.

📌CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Quy trình nộp đơn xin học bổng của Viện Hàn lâm Anh như sau:

 • Người nộp đơn phải nộp đơn trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý tài trợ Flexi-Grant® (GMS) của Viện Hàn lâm Anh.
 • Đơn đăng ký phải được cơ quan có thẩm quyền tại cơ sở đào tạo chủ nhà được chọn ở Vương quốc Anh chấp thuận.
 • Đơn đăng ký phải bao gồm:
  • Một tuyên bố cá nhân nêu rõ lý lịch nghề nghiệp và kinh nghiệm nghiên cứu của ứng viên.
  • Bản tóm tắt tóm tắt nghiên cứu được đề xuất.
  • Mô tả về chương trình nghiên cứu được đề xuất, phương pháp luận và mốc thời gian.
  • Giải thích lý do tại sao người nộp đơn chọn tổ chức chủ nhà cụ thể của Vương quốc Anh và học bổng sẽ mang lại lợi ích gì cho cả nhà nghiên cứu và tổ chức.
  • Ngân sách nêu rõ chi phí dự kiến ​​của học bổng. Ngân sách này không được vượt quá 40.000 bảng Anh và phải bao gồm:
   • Lên đến 15.000 bảng Anh cho chi phí sinh hoạt và chỗ ở.
   • Lên đến 10.000 bảng Anh cho chi phí nghiên cứu (ví dụ: nghiên cứu lưu trữ, đào tạo, hội nghị và phổ biến).
   • Lên đến 3.000 bảng Anh cho chi phí đi lại.
   • Lên đến 12.000 bảng Anh để hỗ trợ cho tổ chức chủ nhà tại Vương quốc Anh.
 • Người nộp đơn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình và các yêu cầu đủ điều kiện trên trang web của Học viện Anh.

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tham-quan-cua-the-british-academy-nam-2025-s25048.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17472

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network