Chinese Government Scholarships in 2021

Start your study adventure with the most prestigious and sought after Chinese Government Scholarship 2021. In this article we will explain in detail about what is Chinese government scholarship 2021, its benefits and step by step application procedure.

This scholarship intends to promote education, culture, trade, exchanges in education and politics, cooperation and mutual understanding between other countries and China. International students from all world countries are eligible to apply.

Application Deadline: April 30, 2021

Brief Description

 • University or Organization: More than 280 universities in China
 • Department: NA
 • Course Level: Masters, PhD
 • Award: Full/half tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Student
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: International Student
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study Master, Ph.D degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Not be in possession of another scholarship issued by the Chinese government or any of its delegations.
 • Minimum Age Requirement:
  • Undergraduate students must not be more than 25 years old,
  • For master’s degree age limit is 35 years
  • For Ph.D. degree, age limit is 40 years
 • Minimum qualification:
  • Higher Secondary School Certificate or equivalent for undergraduate students,
  • Bachelor Degree for the master’s degree
  • Masters degree for the doctoral degree.

How to Apply

 • How to Apply: The application for CSC Scholarship must first be completed online (in English or Chinese). Make separate CSC portal accounts if you wish to apply for more than one University.
 • Supporting Documents: Online Application form
 • Notary attested highest degree and transcript.
 • Official medical form or Foreigner Physical Examination Form
 • CV written in English or Chinese
 • Two letters of recommendation written in English or in Chinese from your last university professors
 • TOEFL or IELTS Diploma
 • Study Plan / Research Proposal.
 • Passport Copy.
 • Although it is NOT an essential requirement to apply for this scholarship, if you have an HSK diploma (level of Chinese) you must attach it.
 • Another important but not essential requirement is an acceptance letter issued by professors of a Chinese university where you want to take admission.
 • Another important but not essential requirement is a pre-admission letter from the destination university. 
 • Other documents:      

Benefits

A great opportunity to study in China. Chinese Government Scholarships  for International Students will be getting fully/half funded Scholarships to study Master/Ph D degrees at 280 Chinese Universitíes. 

Apply now

________________________________________________________________________

Hãy bắt đầu quá trình học tập của bạn với Học bổng Chính phủ Trung Quốc 2021 bởi đây là loại học bổng danh giá và được săn đón nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về gói Học bổng Chính phủ cùng với lợi ích khi tham gia đăng ký và thủ tục để giành được các suất học bổng tương ứng.

Học bổng này nhằm thúc đẩy văn hóa, thương mại, trao đổi trong giáo dục và chính trị, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và Trung Quốc. Sinh viên quốc tế từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp đơn: 30/4/2021

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: 280 đại học ở Trung Quốc
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ và Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần/Bán phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên không được đồng thời nhận bất kỳ học bổng chính phủ Trung Quốc nào khác.
 • Độ tuổi tối thiểu:
 • Sinh viên đại học không được quá 25 tuổi.
 • Đối với trình độ thạc sĩ, giới hạn độ tuổi là 35 tuổi.
 • Đối với trình độ tiến sĩ, giới hạn độ tuổi là 40 tuổi.
 • Bằng cấp tối thiểu:
 • Chứng chỉ Trung học phổ thông hoặc tương đương cho sinh viên đại học
 • Bằng đại học / cử nhân đủ điều kiện đăng ký các chương trình Thạc sĩ.
 • Bằng thạc sĩ đủ điều kiện đăng ký các chương trình Tiến sĩ.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đơn xin Học bổng CSC trước tiên phải được hoàn thành trực tuyến (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung). Tạo các tài khoản CSC riêng biệt nếu bạn muốn đăng ký nhiều hơn một trường Đại học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Đơn đăng ký trực tuyến.
 • Công chứng/ chứng thực bằng cấp và bảng điểm cá nhân.
 • Mẫu y tế chính thức hoặc Mẫu khám sức khỏe cho người nước ngoài
 • CV viết dưới dạng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.
 • Hai thư giới thiệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Trung được viết bởi Giáo sư đại học theo học.
 • Chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL/IELTS hoặc chứng chỉ tương đương
 • Kế hoạch học tập và Luận án nghiên cứu 
 • Bản sao Hộ chiếu.
 • Chứng chỉ HSK (cấp độ tiếng Trung) nếu có.
 • Một yêu cầu quan trọng nhưng không bắt buộc là thư chấp nhận từ các giáo sư của trường đại học Trung Quốc nơi bạn muốn nhập học.
 • Thư nhập học trước từ trường đại học mong muốn.
 • Các tài liệu khác.

Những lợi ích

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn học tập tại Trung Quốc. Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho Sinh viên Quốc tế sẽ nhận được Học bổng được tài trợ toàn bộ / một nửa để theo học các bằng Thạc sĩ / PhD tại hơn 280 trường Đại học trong nước.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2271

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network