Deadline: 15/09/2021

[Châu Á] Cơ Hội Thực Tập Tại Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB

Deadline: 15/09/2021
Giới thiệu chung: 

– Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) là một thể chế tài chính đa phương cung cấp các khoản tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước châu Á xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội. ADB được thành lập vào năm 1966, có trụ sở chính tại Manila, và chủ tịch là một người Nhật Bản.

– Mỗi năm, ADB sẽ mở 2 đợt thực tập. Đây là một cơ hội rất lớn cho các sinh viên sau đại học được làm việc trong một tổ chức phát triển quốc tế lớn; hợp tác làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ hơn 50 quốc gia khác nhau; hiểu sâu hơn về tài chính phát triển và tác động của công việc mà ADB thực hiện; và đóng góp cho hoạt động kinh doanh của ADB thông qua các kết quả nghiên cứu.

Hình thức: 
 • Làm việc offline tại văn phòng của ADB tại Hà Nội; hoặc làm việc online từ xa nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. 
Phí tham gia: 
 • Miễn phí
Điều kiện: 
 • Đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại một trường học ở một trong các quốc gia thành viên của ADB, cả trước và sau khi thực tập.
 • Tham gia vào nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công việc của ADB.
 • Là công dân của một trong các thành viên của ADB.
 • Sở hữu trình độ tiếng Anh xuất sắc.
 • Có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với công việc.
Quyền lợi:
 • Được làm việc trong một tổ chức phát triển quốc tế lớn.
 • Hợp tác làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ hơn 50 quốc gia khác nhau.
Công việc:
 • Tìm hiểu nhu cầu của chính phủ và đề xuất các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong việc hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số – một lĩnh vực hợp tác mới và chiến lược của ADB tại Việt Nam.
 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, cùng với Nhóm đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam, đánh giá nhu cầu và ưu tiên của chính phủ đối với sự hỗ trợ của ADB trong chuyển đổi kỹ thuật số và xác định các mục mà ADB có thể hỗ trợ.

Xem thêm thông tin: tại đây.

—————————————-

BY Thân Trần Bảo Ngọc © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=15040

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network