Category: Uncategorized

[Online] Cơ Hội Nhận 3000 Euros Từ Cuộc Thi Viết Luận Dành Cho Nữ Giới: Woman’s STEM 2021 Do Deutsche Telekom Tổ chức (Miễn Phí Tham Dự)

Giới thiệu chung Bạn đang gần hoàn thành một luận án bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ? Bạn là sinh viên theo một trong những ngành Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, và Toán...

[USA] Cơ Hội Học Bổng BHW Cho Nữ Sinh Viên Theo Học Các Ngành Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Và Toán Học

Học bổng BHW trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực STEM – viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), và Mathematics...

[Nhật Bản ]Học Bổng JFUNU Bậc Thạc Sĩ Các Ngành Khoa Học Bền Vững Cho Các Nước Đang Phát Triển

Học bổng của Quỹ UNU Nhật Bản (JFUNU) dành cho những ứng viên xuất sắc đến từ các quốc gia đang phát triển, những người có nhu cầu hỗ trợ tài chính và được...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network