Category: Online

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Nghệ Thuật Hùng Biện – Viết Thuyết Phục và Diễn Thuyết Từ Đại Học Harvard

Deadline: Không có deadline. Thời gian khóa học: Dự kiến 8 tuần, trung bình 2-3 giờ mỗi tuần. 1. Giới thiệu chung:  Về Đại học Harvard:  Được thành lập năm 1636, Đại học Harvard là...

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Rèn Luyện Kỹ Năng Giao Tiếp Và Kỹ Năng Xã Hội Trong Công Việc Đến Từ Trường Đại Học Leeds

Deadline: Không có. Thời gian khóa học: Dự kiến 4 giờ, trung bình 2 giờ mỗi tuần. Có thể sẽ linh hoạt tùy theo giờ cá nhân. 1. Giới thiệu chung Về Đại học Leeds: ...

Deadline: 31/12/2022

[ONLINE] Khóa Học Về Ngôn Ngữ Và Nền Văn Hóa Nước Ý Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Của Trường Cao Đẳng Wellesley

Deadline: 31/12/2022 (GMT+4) Thời gian khóa học: Dự kiến 12 tuần, trung bình 2 – 5 giờ mỗi tuần (có thể linh hoạt thay đổi tùy theo học viên).  Giới thiệu chung:  1. Giới thiệu...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network