Category: Internships

Internships

[Đài Loan] Chương trình Thực Tập GTI 2021

Deadline: 26/03/2021 Giới thiệu chung: Năm 2020 đã mang đến những thách thức không lường trước cho Trái Đất, khiến toàn bộ thế giới của chúng ta phải dừng lại và vẫn đang chờ...

[USA] Cơ Hội Nhận Học Bổng Toàn Phần Và Thực Tập Tại The New York Times Dành Cho Nhà Báo Nữ IWMF Elizabeth Neuffer Fellowship 2021-2022

Deadline: 25/02/2021 Giới thiệu chung: Học bổng Elizabeth Neuffer mang lại cơ hội học tập và nghề nghiệp cho các nhà báo nữ  viết bài về nhân quyền và công bằng xã hội. Thông...

World Bank Young Professionals Program 2021

If you are ready to begin your career this year so get enrolled in the World Bank Young Professionals Program 2021  in Washington, DC. This is a two-year leadership development program in the U.S for young professionals with...

KPMG Data Analysis Virtual Internship

Are you thinking that this pandemic has left no space for the summer internship this year? Here is great news for you, KPMG Virtual Internship has brought Data Analytics Virtual-Internship. Students from all over...

Deadline: 29/11/2020 0

Korea Winter Internship Program 2021 (Fully Funded)

Applications are open to apply for the Korea Winter Internship Program 2021. The Korea Winter Internship Program is a Fully Funded International Internship in Korea. Students from around the world in 3rd and 4th Academic year can...