Category: Conferences

Conferences

[Online] Cơ Hội Nhận 3000 Euros Từ Cuộc Thi Viết Luận Dành Cho Nữ Giới: Woman’s STEM 2021 Do Deutsche Telekom Tổ chức (Miễn Phí Tham Dự)

Giới thiệu chung Bạn đang gần hoàn thành một luận án bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ? Bạn là sinh viên theo một trong những ngành Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, và Toán...

Deadline: 17/07/2020 0

Zurich One Young World Scholarship 2021

Zurich One Young World Scholarship 2021 is welcoming Young talented and bright candidates across the world to attend one of the best fully-funded international conferences in Germany. The aim of the Zurich Scholarship is to broaden the...

Deadline: Application Opens 0

TFAS Santiago 2021

The online application to TFAS Santiago, sponsored by The Fund for American Studies (TFAS) in partnership with University of the Andes is open now. TFAS Santiago offers an opportunity for outstanding students and young...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network