Category: Competitions

Competitions

Deadline: 13/09/2021

[Online] Cuộc Thi Cải Cách Giáo Dục “Wharton-QS Reimagine Education Conference And Awards 2021” Với Giải Thưởng Lên Đến $50,000 (Miễn Phí Tham Dự)

Deadline: 13/09/2021 Giới thiệu chung:  – Reimagine Education là một hội nghị và cuộc thi toàn cầu, dành cho những người có ý tưởng đột phá mới cho ngành giáo dục từ khắp nơi...

Deadline: 30/09/2021 0

[Việt Nam/Online] Cuộc Thi Làm Video Chủ Đề Lan Tỏa Năng Lượng Tích Cực Do Báo Tuổi Trẻ Tổ Chức 2021 Giải Thưởng Lên Đến 30.000.000 VNĐ

Deadline: 30/9/2021   Giới thiệu chung:  Năm 2020, Báo Tuổi Trẻ phát động cuộc thi ‘Lan toả năng lượng tích cực’ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều bạn đọc tham...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network