[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Lester B. Pearson International Scholarship Tại Đai Học Toronto 2021

Đại học Toronto đang chấp nhận đơn đăng ký Chương trình Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson. Mục đích của chương trình học bổng là hỗ trợ những sinh viên quốc tế xuất sắc, những người có thành tích học tập và sự sáng tạo xuất sắc và được coi là những nhà lãnh đạo trong trường của họ. Các khoản tài trợ được mở cho năm 2020-2021.

Đại học Toronto là trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu hàng đầu thế giới, xếp thứ 11 trong số các trường đại học trên thế giới. Trường cung cấp hơn 700 chương trình đại học và 200 chương trình sau đại học. Nó cung cấp quyền truy cập vào giáo dục cho những người muốn học những điều cơ bản và phát triển kỹ năng của họ.

Đủ tiêu chuẩn

 •  Ứng viên phải là sinh viên quốc tế. 
 • Ứng viên phải có thành tích cao trong các hoạt động học tập và sáng tạo. Thí sinh phải hăng say học hỏi, tìm tòi trí tuệ.
 • Ứng viên phải thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ.
 • Người có nguyện vọng hiện đang học năm cuối trung học hoặc đã tốt nghiệp không sớm hơn tháng 6 năm 2019
 • Ứng viên phải có ý định nhập học đại học trong năm học sắp tới.

Khóa học và môn học được chấp nhận

Học bổng được mở để theo học chương trình đại học trong các lĩnh vực sau:

 • Quảng cáo
 • Khoa học toán học
 • Giao tiếp
 • Kỹ thuật
 • Kinh tế học
 • Môi trường
 • Nghiên cứu thị giác
 • Sức khỏe
 • Nhân văn
 • Âm nhạc
 • Đa dạng

Lợi ích của các chương trình

Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson sẽ được trao như sau:

 • Học phí
 • Giá sách
 • Phí phát sinh
 • Hỗ trợ toàn bộ nơi cư trú
 • Học bổng sẽ được trao cho bốn năm học.

Có khoảng 37 Học giả Lester B. Pearson tại Đại học Toronto sẽ được chọn hàng năm.

Làm thế nào để đăng ký học bổng?

Để đăng ký làm luận văn, ứng viên cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký nhập học

Để đăng ký theo diện sinh viên này, bạn bắt buộc phải nhập học vào khóa học cấp bằng đại học tại Đại học Toronto. Bạn phải hoàn thành đơn xin nhập học trước thời hạn đóng. Sau khi trường đại học nhận được đề cử và bạn đã đăng ký vào trường đại học, bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký Học bổng Lester B. Pearson trực tuyến.

Apply for Admission

Bước 2: Gửi các tài liệu cần thiết

 • Chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Bảng điểm của trường đã có
 • Bảng điểm từ trường trước (chỉ khi được yêu cầu)
 • Phiên âm sau trung học
 • Kết quả khảo sát chính thức
 • Start / Course Vitae
 • Nhận thư đề cử từ trường

Yêu cầu đầu vào

Đầu tiên, ứng viên phải kiểm tra toàn bộ yêu cầu đầu vào tại thời điểm nhập học. Ứng viên phải có các nghiên cứu trước đây để lấy bằng đại học. Ứng viên phải xuất trình bằng chứng về kỹ năng Anh ngữ.

Yêu cầu về visa

Là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ yêu cầu giấy phép và thị thực đặc biệt để học tập tại Canada. Bạn sẽ thực hiện việc này tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc Cao ủy Canada gần nhất. Bạn có thể nộp đơn xin thị thực ngay khi nhận được Thư mời nhập học từ Đại học Toronto và có kế hoạch xem xét.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 7 tháng 11 năm 2020

Địa chỉ liên hệ: consions.sgs [at] utoscape.ca hoặc +1 416-978-2190

Địa điểm Đại học: Đại học Toronto, 27 King’s College Circle, Toronto, Ontario M5S 1A1 Canada

APPLY NOW


Looking for an education award to pay for your education? Here is an admirable opportunity to study in Canada for you. The University of Toronto is accepting applications for the Lester B. Pearson International Scholarship Program. The purpose of the scholarship program is to support exceptional international students who show outstanding academic achievement and creativity and who are regarded as leaders within their school. The grants are open for the year 2020-2021. The University of Toronto is the world’s top leading research-intensive universities, ranks 11th among universities around the world. The university provides more than 700 undergraduate and 200 graduate programs. It offers access to education for those who wish to learn basics and develop their skills.

Eligibility Criteria

The applicant must have to meet the following eligibility criteria:

 • The candidate must be an international student.
 • The claimant must have an original and creative thinker committed to school and community.
 • Applicants must be a high achiever in academic and creative pursuits.
 • Candidates must be enthusiastic about learning and intellectual exploration.
 • Applicants must have demonstrated strong leadership skills.
 • Aspirants must currently, in their final year of secondary school or have graduated no earlier than June 2019
 • Candidate must be intending to begin university in the upcoming academic year.
Acceptable Course and Subjects

The scholarships are open to study an undergraduate degree program in the following fields:

 • Advertisements
 • Science
 • Mathematics
 • Communications
 • Engineering
 • Economics
 • Environment
 • Visual Studies
 • Health
 • Humanities
 • Music
 • Various

Benefits of the Programs

37 Lester B. Pearson International Scholarships will be awarded as follows:

 • Tuition fee
 • Books cost
 • Incidental fee
 • Full residence support
 • The scholarship will be awarded to four years of study.

There are approximately 37 Lester B. Pearson Scholars at the University of Toronto will be chosen annually.

How to Apply for the Scholarship?

For applying to theses studentships, candidates are needed to follow these steps:

Step 1: Apply for Admission

For applying to this studentship, you are required to take admission in the undergraduate degree coursework at the University of Toronto. You must complete the application for admission by before the closing deadlines. Once the university has received a nomination and you’ve applied to the university, you can complete the online Lester B. Pearson Scholarship application.

Apply for Admission

Step 2: Submit Required Documents
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-Secondary Transcription
 • Official survey results
 • Start / Course Vitae
 • Receive a nomination letter from the school
Entry Requirements
 • Firstly, a candidate must check the entire entry requirement at the time of admission.
 • Applicants must hold previous studies for an undergraduate degree.
 • Applicants must show proof of English Language skills.
Visa Requirements

As an international student, you would require special permits and visas to study in Canada. You will do this at the closest Canadian Embassy, Consulate or High Commission. You can apply for your visa as soon as you get an Acceptance Offer from the University of Toronto and plan to consider it.

Application Deadline: November 7, 2020

Contact Address: admissions.sgs[at]utoronto.ca  or +1 416-978-2190

University Location: the University of Toronto, 27 King’s College Circle, Toronto, Ontario M5S 1A1 Canada

APPLY NOW

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2527

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network