[Canada] Học Bổng Bán Phần MBA Tại UBC Sauder School Of Business 2020-2021 ($10,000 – $35,000)

UBC Sauder School of Business liên tục được xếp hạng trong số 100 trường kinh doanh hàng đầu bởi các tổ chức như Financial Times và Economist. Nó cung cấp mười hai tùy chọn khác nhau để cung cấp cho sinh viên khả năng chuyên môn hóa và tùy chỉnh bằng cấp của họ. UBC Sauder School of Business cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ của giảng viên, nhân viên và các cố vấn nghề nghiệp tận tâm. Nó cung cấp một nơi mà sinh viên có thể chia sẻ niềm đam mê học tập và có được cơ hội phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho sự nghiệp.

Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Trường đại học hoặc tổ chức: UBC Sauder School of Business
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Bằng MBA
 • Giải thưởng: $ 10.000 – $ 35.000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: N/A
 • Quốc tịch: sinh viên các nước Châu Á
 • Giải thưởng có thể được nhận ở Canada 

Đủ điều kiện

 • Quốc gia đủ điều kiện: các quốc gia Châu Á
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng MBA ở bất kỳ chủ đề nào
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện cho tư cách sinh viên này, ứng viên phải là:
 • Công dân của một quốc gia Châu Á
 • Thể hiện năng khiếu đặc biệt và thành tích học tập xuất sắc 
 • Đăng ký học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại UBC.

Làm thế nào để nộp

 • Cách đăng ký: Để nắm bắt cơ hội tuyệt vời này, những người tìm kiếm được yêu cầu đăng ký tham gia khóa học lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh UBC Sauder. Sau đó, những người yêu cầu bồi thường sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Người yêu cầu phải đính kèm bản tuyên bố cá nhân, thư động viên và sơ yếu lý lịch.
 • Yêu cầu nhập học: Để đăng ký lấy bằng MBA tại UBC, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.

Quyền lợi:

Học sinh sẽ được tặng trị giá lên đến $ 10.000 – $ 35.000.

Apply Now


The UBC Sauder School of Business is consistently ranked among the top 100 business schools by organizations such as the Financial Times and the Economist. It offers twelve different options to provide students with the ability to specialize and customize their degrees. The UBC Sauder School of Business provides full support of its faculty, staff and dedicated career advisors. It provides a place where students can share a passion for learning and get opportunities for developing skills to be prepared for a career.

Application Deadline: October 20, 2020

Brief Description

 • University or Organization: UBC Sauder School of Business
 • Department: NA
 • Course Level: MBA degree
 • Award: $10,000 – $35,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: Asian country students
 • The award can be taken in Canada

Eligibility

 • Eligible Countries: Seekers from Asian countries
 • Acceptable Course or Subjects: MBA degree in any subject
 • Admissible Criteria: To be eligible for this studentship, the applicant must be a citizen of an Asian country who demonstrate exceptional aptitude and academic excellence and apply for masters of business administration at UBC.

How to Apply

 • How to Apply: For grasping this wonderful opportunity, seekers are requested to take admission in the MBA degree coursework at UBC Sauder School of Business. After that, claimants will be automatically considered for this education award.
 • Supporting Documents: Claimants need to attach the personal statement, letter of motivation, and curriculum vitae.
 • Admission Requirements: For applying to an MBA degree at UBC, aspirants are needed to meet the entry requirements of the university.
 • Language Requirements: Aspirants are needed to meet the English language requirements.

Benefits: The studentship will be awarded worth up to $10,000 – $35,000.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2508

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network