Deadline: All year round

Cách Viết Cover Letter Giúp Nâng Cao Khả Năng Trúng Tuyển Công Việc

Cover letter hay là thư tự giới thiệu bao gồm từ ba đến bốn đoạn văn giải thích vì sao bạn thích thú với công việc mà bạn đang ứng tuyển, tại sao bạn lại chọn công ty và sự phù hợp của bạn đối với chức vụ đó. Cover letter thường được nộp chung với đơn xin việc. Nó giúp nhấn mạnh những kỹ năng, kinh nghiệm và những thành tựu mà bạn đã đạt được tại vị trí mà bạn ứng tuyển.

Dưới đây là sáu bước để cho ra một Cover letter hoàn chỉnh:

💎 PHẦN TIÊU ĐỀ: 

  • Phần này sẽ bao gồm những thông tin cá nhân hay vai trò đặc biệt của ứng viên để giúp nhà tuyển dụng có thể biết được sơ bộ bạn là ai. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể đặt tên và địa chỉ của bạn vào phần đầu này như những gì bạn trình bày trong đơn xin việc. Những nội dung thường có: Họ và tên, thành phố và ZIP code ,số điện thoại, địa chỉ Email, ngày sinh,…

💎 LỜI CHÀO:

  • Trong quá trình bạn tìm hiểu công việc, cố gắng tìm được thông tin của người sẽ đánh giá đơn xin việc của bạn. Hãy chào hỏi người đó bằng chức vụ của người đó. Ví dụ: “Kính gửi Quản lý nhân sự tập đoàn ABC”,… Tránh dùng những lời chào quá chung chung như “Kính chào anh/chị”,…

💎 ĐOẠN MỞ BÀI:

  • Trong đoạn này, hãy đề cập đến chức vụ mà bạn đang mong muốn và bạn đã nhìn thấy bài tuyển của nó ở đâu. Giải thích lý do bạn hứng thú với công việc và công ty mà bạn đang ứng tuyển và cho họ thấy được là bạn đã tìm hiểu kỹ về công việc cũng như công ty của họ. Đoạn mở đầu này sẽ là những ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng có về bạn, cho nên hãy cố gắng gây hứng thú với nhà tuyển dụng nhiêu nhất có thể trong đoạn này nhé.

💎 ĐOẠN THỨ HAI:

  • Trong đoạn thứ hai, bạn nên giới thiệu ngắn gọn về những kinh nghiệm trước đó từng có, liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Cố gắng tập trung vào một đến hai ý chính và cung cấp chi tiết thông tin về những thành tự mà bạn đã đạt được, và cả những ảnh hưởng đáng kể mà bạn đã làm được.

  • Những kinh nghiệm đưa ra nên giống với những yêu cầu mà doanh nghiệp đã đưa ra trong bản mô tả công việc. Đặc biệt, bạn chỉ nên ghi ra những kinh nghiệm mang tính chuyên môn mà bạn mới đạt được gần thời gian ứng tuyển nhất.

💎 ĐOẠN CUỐI CÙNG:

  • Đoạn cuối cùng nên tập trung vào những thành tựu hoặc kỹ năng khác có liên quan đến vị trí mà bạn ứng tuyển. Thay vì lập lại những gì đã được viết trong đơn xin việc, hãy tổng hợp những nội dung đặc biệt, những điểm thực sự ấn tượng nổi bật sự phù hợp của bạn cho vị trí đó. Nếu bạn là người làm trái ngành, đây sẽ là cơ hội để bạn thể hiện được khả năng thay đổi và thích nghi của bạn từ những gì bạn đã trải qua.

💎 CHỮ KÝ:

  • Bạn nên kết thúc Cover letter của mình bằng một đoạn tổng hợp lý do bạn ứng tuyển vị trí này, tại sao bạn phù hợp với nó, bạn mong đợi hồi âm từ phía nhà tuyển dụng như thế nào. Và cuối cùng sẽ là chữ ký của bạn.

________________________________________

  • Nguồn: Indeed
  • Người dịch: Lê Huỳnh

Nguồn: https://ivolunteer.vn/cach-viet-cover-letter-giup-nang-cao-kha-nang-trung-tuyen-cong-viec-s24012.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16824

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network