Author: Quynh Phuong

[Châu Âu/Bắc Mỹ/ Nam Mỹ/Australia] Học Bổng toàn Phần Erasmus Mundus Bậc Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông, Báo Chí, Toàn Cầu Hóa 2021

Erasmus Mundus Master’s về Báo chí, Truyền thông và Toàn cầu hóa hoan nghênh các ứng dụng từ các sinh viên đã tốt nghiệp trên khắp thế giới. Bạn có thể đăng ký học...

[Pháp] Học Bổng Toàn Phần France Excellence Đại Sứ Quán Pháp Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Dành Cho Sinh Viên Việt Nam 2021

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường...

Học Bổng Toàn Phần Học Phí & Sinh Hoạt Phí Bậc Thạc Sĩ & Tiến Sĩ Tại Viện Công Nghệ Tokyo 2021

Đơn được mở để Đăng ký Học bổng Học viện Công nghệ Tokyo tại Nhật Bản năm 2021. Học bổng Chương trình Sau đại học Quốc tế của Đại học titech để học Thạc...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network