Author: nguyenhanh

[Nhiều Quốc Gia] Học Bổng Du Học Toàn Phần Ngành Khoa Học – Công Nghệ Bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Của Tập Đoàn Vingroup

“Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài là một phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam”...

[Thái Lan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Tại Viện Khoa Học Và Công Nghệ VISTEC

Dealine: 31/01/2021 Học bổng Viện Khoa học và Công nghệ Vidyasirimedhi tại Thái Lan 2021 Quốc gia: Thái Lan. Trường đại học đăng cai: Viện Khoa học và Công nghệ Vidyasirimedhi. Bằng cấp: Thạc...