Author: khanhhuyen

[USA] Cơ Hội Học Bổng BHW Cho Nữ Sinh Viên Theo Học Các Ngành Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Và Toán Học

Học bổng BHW trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực STEM – viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), và Mathematics...

[HUNGARY] 5.000 Suất Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Tại Đại Học Pecs 2021

 Deadline: 15/1/2021 💡Giới thiệu chung Đơn đăng ký ứng tuyển cho 5.000 suất học bổng tại đại học Pecs, Hungary năm 2021 đang chính thức được mở. Được thành lập vào năm 1912, Pecs...