Author: chaubao

[ Indonesia] Học Bổng Theo Toàn Bộ Các Giải Thưởng Quốc Tế Tại State Polytechnic Của Malang, Indonesia

Bạn có kế hoạch tham gia vào các nghiên cứu đại học ở Indonesia? Sau đó, State Polytechnic of Malang sẽ cung cấp Học bổng Quốc tế Toàn phần cho các ứng viên xuất...

Cuộc Thi Về Nghệ Thuật Đường Nét

Deadline:28.02.2021 Chia sẻ nghệ thuật đường cho cuộc thi nghệ thuật này. Nghệ thuật đường là hình ảnh bao gồm các đường thẳng hoặc cong riêng biệt được đặt trên nền (thường là mặt...

[Cuộc Thi] Ảnh Báo Chí Thế Giới

Deadline:12 tháng 1 năm 2021 Thông tin về cuộc thi năm 2021 Thời gian mở đơn: ngày 1 tháng 12 năm 2020, 12 giờ trưa CET. Thời gian đóng đơn: 12 tháng 1 năm...

Liên Hoan Phim Videoex 2021

Deadline 29/01/2021 Hạn chót 29 tháng 1 năm 2021   Ai có thể tham gia Cuộc thi dành cho bất kỳ ai.   Chi tiết Videoex là liên hoan phim có trụ sở tại Zurich...

[ONLINE] Kĩ Sư Học Máy Bởi Stanford

Không có deadline Về khóa học này Máy học là khoa học về việc khiến máy tính hoạt động mà không cần được lập trình rõ ràng. Trong thập kỷ qua, công nghệ máy...

[Online] Khoá Học Nhà Lãnh Đạo Trẻ YSEALI

Deadline:02.2022 YSEALI đã ra mắt bốn Khóa học Trực tuyến mới (Miễn phí) Chúng tôi có tin tức tuyệt vời để chia sẻ! YSEALI đã ra mắt bốn Khóa học YSEALI Trực tuyến mới....

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network