[Australia] Học Bổng Quốc Tế MEDIBANK Của Úc

MEDIBANK International và Trường Cao đẳng UTS sẽ khen thưởng cho hai sinh viên quốc tế hàng đầu có Bảo hiểm Y tế Sinh viên Nước ngoài toàn diện (OSHC) được sắp xếp thông qua Trường Cao đẳng UTS.

Về học bổng:

Mỗi học kỳ, sinh viên có thành tích tốt nhất từ ​​giai đoạn đầu tiên của Nghiên cứu Dự bị UTS hoặc sinh viên có thành tích tốt nhất từ ​​giai đoạn đầu tiên của bất kỳ chương trình văn bằng nào, mỗi người sẽ nhận được khoản đóng góp 4.000 đô la Úc cho học phí Đại học UTS cho học kỳ tiếp theo. Số tiền này sẽ được chia nếu có hơn hai học sinh đạt cùng kết quả.

Yêu cầu:

Học sinh phải sắp xếp MEDIBANK OSHC thông qua UTS College

Sinh viên hiện phải đăng ký học tại UTS College trong chương trình Nghiên cứu Dự bị Đại học UTS hoặc khóa học lấy bằng Cao đẳng UTS

Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc (và duy trì thành tích xuất sắc) trong giai đoạn đầu của khóa học trên sau khi đã hoàn thành toàn bộ khối lượng học phần.

Học bổng này chỉ dành cho sinh viên quốc tế

Làm thế nào để nộp?

Học bổng này không liên quan đến quá trình nộp đơn. Các sinh viên đủ điều kiện sẽ được nhân viên của UTS College đề cử và sẽ được liên hệ nếu sinh viên là người nhận học bổng.

Xem chi tiết tại: MEDIBANK

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

    By Linh Vu © YouthOp.vn

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=3516

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network