Chương Trình Trao Đổi Hè ASEF Summer University Lần Thứ 23

ASEF Summer University là chương trình trao đổi kéo dài 2 tuần dành cho các đối tượng sinh viên, học sinh nói chung khu vực châu Á và châu Âu, được tạo ra nhằm mục đích mở rộng trao đổi văn hóa giữa thế hệ trẻ các nước tham gia Asia-European Meeting (ASEM) (tạm dịch là Cuộc họp Á – Âu), cùng xem xét và bàn luận về những vấn dề đang hiện hữu và đưa ra các giải pháp cho xã hội.

ASEF 2020 sẽ mang chủ đề “ASEM Cities of the future: Developing Liveable Habitas”, tập trung vào các vấn đề:

  1. Governance
  2. Infrastructure and Technology
  3. Human Development

Thời gian: 2021

Địa Điểm:

Nam Á

Chi phí:

Miễn phí đăng kí. Được hỗ trợ tiền đi lại, chỗ ở và tiền ăn trong thời gian tham gia chương trình.

Đối tượng:

Giới trẻ ở các nước khu vực ASEM

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào cuối năm 2020

Link chương trình

https://www.asef.org/projects/themes/education/4634-23rd-asef-summer-university-asefsu23-?fbclid=IwAR1i8JexC9eEckl_4gKu3K0R34NXEYi8Z-6jtKWft_bLkRUqttUXJVwzUK8

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2564

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network