Chương Trình Thực Tập Tại Trung Tâm Năng Lượng ASEAN

Chương trình thực tập năng lượng của Trung tâm ASEAN (ACE) là chương trình thực tập không lương, tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc vị trí làm việc với ACE, trong công cuộc thực hiện Kế hoạch hành động vì hợp tác vì lợi ích của ASEAN (APAEC) 2016- 2025.
Qua kì thực tập, đó sinh viên các bậc học tất cả các ngành có thể nâng cao kinh nghiệm với các công việc thực tế tại ACE giúp các bạn trẻ có cái nhìn tổng quan về ngành năng lượng của ASEAN.

Deadline: 31/12/2020

Yêu cầu

  • Đang sống và làm việc tại các nước trong khu vực ASEAN.
  • Thành thạo kĩ năng tiếng Anh
  • Quan tâm đến lĩnh vực công việc của ACE, đặc biệt là Khu vực Chương trình APAEC 2016-2025 7 (bảy); Lưới điện ASEAN, Đường ống khí xuyên ASEAN, Công nghệ than và than sạch, tiết kiệm và tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, chính sách và quy hoạch năng lượng khu vực và năng lượng hạt nhân dân sự.
  • Đăng ký học cử nhân kỹ sư, nghiên cứu năng lượng, quan hệ quốc tế hoặc lĩnh vực liên quan (tối thiểu là sinh viên năm thứ ba). Đối với Thực tập sinh Truyền thông, bằng cấp về nghiên cứu ngôn ngữ được ưu tiên;
  • Đăng ký học thạc sĩ hoặc tiến sĩ về kỹ thuật, nghiên cứu năng lượng hoặc lĩnh vực liên quan (theo đuổi ít nhất một học kỳ / quý sau khi thực tập).
  • Tốt nghiệp đại học (Cử nhân, Thạc sĩ và tiến sĩ hoặc tương đương) và, nếu được chọn, phải bắt đầu thực tập trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.
  • Kiến thức cơ bản về phần mềm máy tính nói chung (tức là MS Office). Thực tập giao tiếp, kiến thức về các công cụ thiết kế có lợi.
  • Kỹ năng tổ chức tốt.
  • Khả năng làm việc theo nhóm và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Quyền lợi:

Thực tập được hưởng trợ cấp thực tập 100.000 IDR mỗi ngày làm việc hiệu quả để chi trả ăn uống và đi lại hàng ngày.

Thông tin chi tiết

: https://aseanenergy.org/vacancy/internship-programme/

Shortlink: https://youthop.vn?p=2606

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network