Deadline: 30/06/2020

ASEAN Scholarship at Edinburgh Napier University, UK

Scholarship Overview

Edinburgh Napier University is thrilled to announce that it has a fantastic opening for the ASEAN funding for bright South-East Asian students. The program is open for students who are going to enroll in a full-time bachelor’s or master’s course at Edinburgh Napier University in the UK.

Benefits: The scholars will grant to all the selected candidates with £3,000 for the year one of the applicable courses.

Why at Edinburgh Napier University?

Edinburgh Napier University is a great place on the term of education and environment. It holds a high employment rate. It has established good connections with many employers and businesses. It comprises three campuses which are full of modern facilities and a pleasant environment. Through its innovation and research, the university has been finding solutions to the modern generation’s problems. Its educational programs are well-structured and taught by highly qualified teachers who are experts in their fields.

Eligibility

 • University or Organization: Edinburgh Napier University
 • Course Level: Undergraduate and postgraduate
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate and postgraduate degree program in arts & media, business, and computing, engineering, biosciences, and healthcare.
 • Award: £3,000
 • Application Deadline: June 30, 2020
 • Eligible Countries: Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, or Vietnam.
 • Be self-funding your course
 • Holding an offer to study a full-time bachelor’s or master’s course in September 2020 or January 2021.

Application Process

 • How to Apply: Candidates will automatically be considered for the scholarship after submitting their application for the eligible course.
 • Supporting Documents:
  • Pre-qualification degree
  • Copies of academic transcripts and award
  • Certificates of English language proficiency
  • Personal statement
  • Copy of passport.
 • Language Requirement: For most of the courses, the university accepts IELTS and Duolingo.

Apply Now

 


Tổng quan về học bổng

Đại học Edinburgh Napier tại Scotland, England đã tạo nên một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên Đông Nam Á thông qua ASEAN Scholarship. Chương trình này dành cho những sinh viên freshmen đăng ký khóa học cử nhân hoặc khóa học thạc sĩ tại Đại học Edinburgh Napier ở Anh.

Lợi ích: Các học giả sẽ cấp cho tất cả các ứng cử viên được chọn với £ 3.000/ năm học.

Tại sao tại Đại học Edinburgh Napier?

Đại học Edinburgh Napier là một nơi tuyệt vời về thuật ngữ giáo dục và môi trường. Trường nổi tiếng với một tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm full-time cao hậu tốt nghiệp. Đại học Edinburgh Napier bao gồm ba cơ sở với đầy đủ các tiện nghi hiện đại và một môi trường dễ chịu. Thông qua sự đổi mới và nghiên cứu, trường đại học đã và đang tìm ra các giải pháp cho các vấn đề thế hệ hiện đại. Các chương trình giáo dục của trường được cấu trúc và giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao, là chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Điều kiện học bổng

 • Tổ chức: Đại học Edinburgh Napier
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học về nghệ thuật & truyền thông, kinh doanh và điện toán, kỹ thuật, sinh học và chăm sóc sức khỏe.
 • Giải thưởng: £ 3.000
 • Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 6 năm 2020
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei hoặc Việt Nam.
 • Khả năng tài chính để tự tài trợ cho khóa học của bản thân
 • Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ vào tháng 9 năm 2020 hoặc tháng 1 năm 2021 (tùy kỳ nhập học)

Quy trình nộp đơn

 • Cách đăng ký: Ứng viên sẽ tự động được xem xét nhận học bổng sau khi nộp hồ sơ cho khóa học đủ điều kiện.
 • Tài liệu hỗ trợ:
  • Bằng cấp sơ tuyển
  • Bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng
  • Chứng chỉ năng lực tiếng Anh
  • Tuyên bố cá nhân
  • Bản sao hộ chiếu.
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trường chấp nhận IELTS và Duolingo.

 NỘP ĐƠN TẠI ĐÂY

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network