Chương Trình Học Bổng Thủ Tướng Tại Đại Học Quốc Gia Australia Lên Đến $25.000

Năm học 2021, Đại học Quốc gia Australia (ANU) sẽ trao  200 giải thưởng trong quỹ  Học bổng Quốc tế của Thủ tướng ANU. ANU mong muốn thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế có năng lực và xuất sắc đăng ký vào các chương trình đại học và sau đại học do Trường cung cấp. Học bổng chỉ dành cho các ứng viên bắt đầu học vào Học kỳ 1 năm 2021.

Các giải thưởng được chia thành 6 hạng mục.

thể loại Số giải thưởng Giá trị học bổng
Ứng viên quốc tế bậc đại học             25  lên đến 25.000 đô la
Ứng viên quốc tế sau đại học             75  lên đến 15.000 đô la
Ứng viên quốc tế từ Khu vực Nam Á             50   lên đến 25.000 đô la
Ứng viên quốc tế đến từ Khu vực Đông Nam Á             30  lên đến 25.000 đô la
Ứng viên quốc tế đến từ Trung Đông và Châu Phi              10  lên đến 25.000 đô la
Ứng viên quốc tế đã hoàn thành Tú tài Quốc tế (IB)             10  lên đến $ 20.000

Hạn cuối nộp đơn:

 • Đơn đăng ký học kỳ 1 năm 2021: đóng vào ngày 16 tháng 11 năm 2020.
 • Đơn đăng ký của Học kỳ 2 2021: đóng vào ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Đủ điều kiện

Giải thưởng dành cho ứng viên ANU tiềm năng:
(a) Là sinh viên quốc tế, hiện đang cư trú trong hoặc ngoài nước Úc;

(b) Đã nhận được thư mời nhập học cho một chương trình môn học (Đại học hoặc Sau đại học) bắt đầu vào Học kỳ 1 năm 2021 (không bao gồm Chứng chỉ Sau đại học);

(c) Tự tài trợ cho mục đích học phí và là sinh viên đóng học phí đầy đủ (nghĩa là không phải là người nhận được tài trợ học phí bởi chính phủ hoặc tổ chức);

Cách nộp đơn

https://www.anu.edu.au/study/apply/international-applications-undergraduate-and-postgraduate

 • Có hai kỳ tuyển sinh mỗi năm – Học kỳ 1 và Học kỳ 2.
  • Đơn đăng ký học kỳ 1 năm 2021 đã được mở ngay bây giờ và sẽ đóng vào ngày 16 tháng 11 năm 2020.
  • Đơn đăng ký của Học kỳ 2 2021 hiện đã được mở và sẽ đóng vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. 
 • Bạn chỉ có thể ưu tiên một chương trình duy nhất, vì vậy hãy kiểm tra Chương trình và Khóa học để chọn chương trình tốt nhất cho bạn.
 • Có ba vòng đánh giá trong mỗi học kỳ. Đăng ký trong vòng đầu tiên, và bạn có ba cơ hội để được đánh giá và chấp nhận, giúp bạn có cơ hội tốt nhất để được mời vào ANU.
 • Để được xem xét cho một đề nghị, bạn phải đáp ứng các yêu cầu tiên quyết và bắt buộc đối với chương trình ưa thích của bạn và  các yêu cầu về tiếng Anh  trước thời hạn nộp đơn cho vòng.
 • Bạn sẽ được xếp hạng so với các ứng viên khác đăng ký cùng một chương trình.

 

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2503

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network