[Anh] Học Bổng Transform Together Cho Chương Trình Đại Học Và Sau Đại Học Tại Trường Đại Học Sheffield Hallam

Deadline: 01/11/2021

Giới thiệu:

Học bổng Transform Together dành riêng cho sinh viên quốc tế bắt đầu khóa học được giảng dạy toàn thời gian trong năm 2021 – 2022. Học bổng được trao cho những ứng viên có thành tích học tập xuất sắc. Ứng viên cũng cần mô tả cách họ sẽ nổi bật giữa đám đông với tư cách là đại sứ cho Đại học Sheffield Hallam trong và sau quá trình học.

Giá trị học bổng: 50% học phí cho các khóa học được giảng dạy ở bậc Đại học và Sau Đại học cho năm học đầu tiên. 

Các khóa học: Trường đã mở 330 chương trình học.

Điều kiện:

  • Là sinh viên quốc tế tự túc.
  • Đối với chương trình Sau Đại học, ứng viên phải đạt tối thiểu GPA 2.1 hoặc bằng Cử nhân Danh dự tương đương và phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và học thuật cho khóa học của họ.
  • Đối với chương trình Cử nhân, chứng nhận tốt nghiệp THPT tương đương với tiêu chuẩn trình độ A hoặc bằng Tú tài Quốc tế tối thiểu 28 điểm và đáp ứng đầu vào tiếng Anh. 

Xem thêm thông tin về điều kiện nhập họctrình độ tiếng Anh.

  • Đã chấp nhận lời đề nghị tham gia khóa học Đại học hoặc Sau Đại học được giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Sheffield Hallam.
  • Không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào cho việc học từ một nguồn bên ngoài như chính phủ, nhà cung cấp học bổng, công ty hoặc nhà tuyển dụng.
  • Có thể trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào mà khóa học có thể yêu cầu, ví dụ như các chuyến đi thực tế và học phí cho những năm học tiếp theo.

Cách thức ứng tuyển:

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————

BY Đỗ Thu Huyền © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network