[Anh] Học Bổng Liên minh Quốc tế Châu Âu Trị Giá £5,000 của Đại học Sussex Chancellor

Deadline: 01/08/2021

Giới thiệu chung:

Học bổng Quốc tế của Đại học Sussex Chancellor có sẵn ở phần lớn chuỗi các trường của Sussex và được trao dựa trên thành tích học tập và tiềm năng của sinh viên quốc tế và EU, những học sinh, sinh viên đã được nhận vào Đại học Sussex.

Ngành học:

Tất cả các ngành học Thạc sĩ TRỪ các ngành sau:

 • Các văn bằng Sau Đại học (bao gồm cả Kỳ thi Chuyên môn Chung CPE)
 • LLM về Tham nhũng, Luật và Quản trị (được cung cấp tại Qatar)
 • Nghiên cứu phát triển MA
 • Toàn cầu hóa, Kinh doanh và Phát triển MA
 • MA về Quản trị, Phát triển và Chính sách Công
 • Xã hội và Phát triển MA
 • Bằng thạc sĩ về Công tác xã hội
 • Các khóa học PGCE
 • Bất kỳ Thạc sĩ nào được tài trợ bởi hội đồng nghiên cứu (ví dụ: những người nhận được tài trợ của ESRC 01 + 03 đều không đủ điều kiện)

Điều kiện:

 • Là học sinh quốc tế.
 • Đã được nhận vào trường, và sẽ bắt đầu học tại Đại học Sussex vào tháng 09 năm 2021.
 • Có thành tích học tập xuất sắc.

Các vòng thi để apply học bổng:

 • Để được xem xét cho Học bổng Chancellor International và EU, bạn cần phải nhận và chấp nhận lời đề nghị tham gia một khóa học đủ điều kiện tại Sussex. Vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký học bổng riêng trực tuyến, sau khi bạn đã nhận được thư mời nhập học tại Sussex.
 • Ứng viên được nhận sẽ cần phải đảm bảo rằng họ đã lập kế hoạch hoặc gây quỹ đủ để trang trải học phí còn lại và chi phí sinh hoạt, trong suốt thời gian lấy bằng của họ. Để được hướng dẫn về chi phí sinh hoạt ước tính tại Sussex và thông tin về ngân sách, vui lòng xem trang web trường.

Giá trị của học bổng: £5,000

Đăng ký trực tiếp tại đây

Xem thêm thông tin tại đây

—————————————–

BY Trương Quốc Ngữ © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=8915

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network