[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Chicago

Deadline: 15/02/2021

Đại học Chicago (The University of Chicago) là một trường đại học tư ở tiểu bang Illinois. Trường đã có 85 người nhận giải Nobel và được xem là một trong các đại học quốc tế hàng đầu thế giới. 

Tiêu chí:

Dành cho tất cả sinh viên quốc tế

Hồ sơ cần nộp:

  • Bài luận cá nhân
  • Bảng điểm học tập
  • Thư giới thiệu
  • Bằng tốt nghiệp THPT
  • Chứng chỉ tiếng Anh

Giá trị học bổng:

  • 100% học phí
  • Bảo hiểm sức khỏe
  • Chỗ ở, ăn uống và các phí khác bao gồm sách vở, chi tiêu cá nhân

Apply now

You may also like...